Thiết bị đóng cắt chống rò điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.12;0.18

Mã sản phẩm: GV2P04

Thương hiệu: Schneider

1,362,900
Có sẵn
2

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.25

Mã sản phẩm: GV2P05

Thương hiệu: Schneider

1,414,600
Có sẵn
3

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.37;0.55

Mã sản phẩm: GV2P06

Thương hiệu: Schneider

1,472,900
Có sẵn
4

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.75

Mã sản phẩm: GV2P07

Thương hiệu: Schneider

1,472,900
Có sẵn
5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 1.1;1.5

Mã sản phẩm: GV2P08

Thương hiệu: Schneider

1,472,900
Có sẵn
6

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 11

Mã sản phẩm: GV2P22

Thương hiệu: Schneider

1,703,900
Có sẵn
7

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 15

Mã sản phẩm: GV2P32

Thương hiệu: Schneider

1,703,900
Có sẵn
8

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 2.2

Mã sản phẩm: GV2P10

Thương hiệu: Schneider

1,472,900
Có sẵn
9

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 3;4

Mã sản phẩm: GV2P14

Thương hiệu: Schneider

1,612,600
Có sẵn
10

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 5.5

Mã sản phẩm: GV2P16

Thương hiệu: Schneider

1,703,900
Có sẵn
11

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 7.5

Mã sản phẩm: GV2P20

Thương hiệu: Schneider

1,703,900
Có sẵn
12

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 9

Mã sản phẩm: GV2P21

Thương hiệu: Schneider

1,703,900
Có sẵn
13

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.1…0.16

Mã sản phẩm: GZ1E01

Thương hiệu: Schneider

796,400
Có sẵn
14

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.16…0.25

Mã sản phẩm: GZ1E02

Thương hiệu: Schneider

796,400
Có sẵn
15

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.25…0.40

Mã sản phẩm: GZ1E03

Thương hiệu: Schneider

796,400
Có sẵn
16

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.40…0.63

Mã sản phẩm: GZ1E04

Thương hiệu: Schneider

796,400
Có sẵn
17

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 0.63…1

Mã sản phẩm: GZ1E05

Thương hiệu: Schneider

848,100
Có sẵn
18

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 1…1.6

Mã sản phẩm: GZ1E06

Thương hiệu: Schneider

848,100
Có sẵn
19

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 1.6…2.5

Mã sản phẩm: GZ1E07

Thương hiệu: Schneider

848,100
Có sẵn
20

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 13…18

Mã sản phẩm: GZ1E20

Thương hiệu: Schneider

1,026,300
Có sẵn
21

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 17…23

Mã sản phẩm: GZ1E21

Thương hiệu: Schneider

1,026,300
Có sẵn
22

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 2.5…4

Mã sản phẩm: GZ1E08

Thương hiệu: Schneider

848,100
Có sẵn
23

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 20…25

Mã sản phẩm: GZ1E22

Thương hiệu: Schneider

1,026,300
Có sẵn
24

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 24…32

Mã sản phẩm: GZ1E32

Thương hiệu: Schneider

1,026,300
Có sẵn
25

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 4…6.3

Mã sản phẩm: GZ1E10

Thương hiệu: Schneider

848,100
Có sẵn
26

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 6…10

Mã sản phẩm: GZ1E14

Thương hiệu: Schneider

914,100
Có sẵn
27

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ 9…14

Mã sản phẩm: GZ1E16

Thương hiệu: Schneider

1,026,300
Có sẵn
28

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.10…0.16

Mã sản phẩm: LRD01

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
29

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.16…0.25

Mã sản phẩm: LRD02

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
30

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.25…0.40

Mã sản phẩm: LRD03

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
31

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.40…0.63

Mã sản phẩm: LRD04

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
32

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 0.63…1

Mã sản phẩm: LRD05

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
33

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 1…1.6

Mã sản phẩm: LRD06

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
34

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 1.6…2.5

Mã sản phẩm: LRD07

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
35

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 110…140

Mã sản phẩm: LRD4369

Thương hiệu: Schneider

4,764,100
Có sẵn
36

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 12…18

Mã sản phẩm: LRD21

Thương hiệu: Schneider

531,300
Có sẵn
37

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 16…24

Mã sản phẩm: LRD22

Thương hiệu: Schneider

554,400
Có sẵn
38

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 2.5…4

Mã sản phẩm: LRD08

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
39

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 23…32

Mã sản phẩm: LRD32

Thương hiệu: Schneider

721,600
Có sẵn
40

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 30…38

Mã sản phẩm: LRD35

Thương hiệu: Schneider

729,300
Có sẵn
41

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 4…6

Mã sản phẩm: LRD10

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
42

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 5.5…8

Mã sản phẩm: LRD12

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
43

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 55…70

Mã sản phẩm: LRD3361

Thương hiệu: Schneider

2,349,600
Có sẵn
44

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 63…80

Mã sản phẩm: LRD3363

Thương hiệu: Schneider

1,753,300
Có sẵn
45

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 7…10

Mã sản phẩm: LRD14

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
46

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 9…13

Mã sản phẩm: LRD16

Thương hiệu: Schneider

482,900
Có sẵn
47

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít 95…120

Mã sản phẩm: LRD4367

Thương hiệu: Schneider

4,636,500
Có sẵn
48

Schneider – Class 10A(1) với đầu kết nối bắt vít D115 và D150

Mã sản phẩm: LRD4365

Thương hiệu: Schneider

4,216,300
Có sẵn