• Trang chủ
  • Thiết bị điện dân dụng Schneider

Thiết bị điện dân dụng Schneider

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 40A

Mã sản phẩm: A9K27140

Thương hiệu: Schneider

193,600
Có sẵn
2

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 50A

Mã sản phẩm: A9K27150

Thương hiệu: Schneider

231,000
Có sẵn
3

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 63A

Mã sản phẩm: A9K27163

Thương hiệu: Schneider

231,000
Có sẵn
4

Schneider – iK60N MCB 1P,6kA,230V, C curve 6A

Mã sản phẩm: A9K27106

Thương hiệu: Schneider

151,800
Có sẵn
5

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 10A

Mã sản phẩm: A9K27210

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
6

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 16A

Mã sản phẩm: A9K27216

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
7

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 20A

Mã sản phẩm: A9K27220

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
8

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 25A

Mã sản phẩm: A9K27225

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
9

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 32A

Mã sản phẩm: A9K27232

Thương hiệu: Schneider

437,800
Có sẵn
10

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 40A

Mã sản phẩm: A9K27240

Thương hiệu: Schneider

526,900
Có sẵn
11

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 50A

Mã sản phẩm: A9K27250

Thương hiệu: Schneider

640,200
Có sẵn
12

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 63A

Mã sản phẩm: A9K27263

Thương hiệu: Schneider

728,200
Có sẵn
13

Schneider – iK60N MCB 2P,6kA,230V, C curve 6A

Mã sản phẩm: A9K27206

Thương hiệu: Schneider

421,300
Có sẵn
14

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 10A

Mã sản phẩm: A9K24310

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
15

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 16A

Mã sản phẩm: A9K24316

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
16

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 20A

Mã sản phẩm: A9K24320

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
17

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 25A

Mã sản phẩm: A9K24325

Thương hiệu: Schneider

708,400
Có sẵn
18

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 32A

Mã sản phẩm: A9K24332

Thương hiệu: Schneider

708,400
Có sẵn
19

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 40A

Mã sản phẩm: A9K24340

Thương hiệu: Schneider

823,900
Có sẵn
20

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 50A

Mã sản phẩm: A9K24350

Thương hiệu: Schneider

997,700
Có sẵn
21

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 63A

Mã sản phẩm: A9K24363

Thương hiệu: Schneider

997,700
Có sẵn
22

Schneider – iK60N MCB 3P,6kA,400V, C curve 6A

Mã sản phẩm: A9K24306

Thương hiệu: Schneider

657,800
Có sẵn
23

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 10A

Mã sản phẩm: A9K24410

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
24

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 16A

Mã sản phẩm: A9K24416

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
25

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 20A

Mã sản phẩm: A9K24420

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
26

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 25A

Mã sản phẩm: A9K24425

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
27

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 32A

Mã sản phẩm: A9K24432

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
28

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 40A

Mã sản phẩm: A9K24440

Thương hiệu: Schneider

1,490,500
Có sẵn
29

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 50A

Mã sản phẩm: A9K24450

Thương hiệu: Schneider

1,490,500
Có sẵn
30

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 63A

Mã sản phẩm: A9K24463

Thương hiệu: Schneider

1,490,500
Có sẵn
31

Schneider – iK60N MCB 4P,6kA,400V, C curve 6A

Mã sản phẩm: A9K24406

Thương hiệu: Schneider

1,084,600
Có sẵn
32

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 18.5

Mã sản phẩm: LC1E40

Thương hiệu: Schneider

1,058,200
Có sẵn
33

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 22

Mã sản phẩm: LC1E50

Thương hiệu: Schneider

1,090,100
Có sẵn
34

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 30

Mã sản phẩm: LC1E65

Thương hiệu: Schneider

1,229,800
Có sẵn
35

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 37

Mã sản phẩm: LC1E80

Thương hiệu: Schneider

1,520,200
Có sẵn
36

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 45

Mã sản phẩm: LC1E95

Thương hiệu: Schneider

1,912,900
Có sẵn
37

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 55

Mã sản phẩm: LC1E120

Thương hiệu: Schneider

2,343,000
Có sẵn
38

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít 75

Mã sản phẩm: LC1E160

Thương hiệu: Schneider

5,193,100
Có sẵn
39

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 11KW

Mã sản phẩm: LC1E2501

Thương hiệu: Schneider

595,100
Có sẵn
40

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 15 KW

Mã sản phẩm: LC1E3201

Thương hiệu: Schneider

874,500
Có sẵn
41

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 18.5 KW

Mã sản phẩm: LC1E3801

Thương hiệu: Schneider

1,025,200
Có sẵn
42

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 2.2 KW

Mã sản phẩm: LC1E0601

Thương hiệu: Schneider

253,000
Có sẵn
43

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 4KW

Mã sản phẩm: LC1E0901

Thương hiệu: Schneider

291,500
Có sẵn
44

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 5.5 KW

Mã sản phẩm: LC1E1201

Thương hiệu: Schneider

330,000
Có sẵn
45

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/C 7.5 KW

Mã sản phẩm: LC1E1801

Thương hiệu: Schneider

488,400
Có sẵn
46

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 11 KW

Mã sản phẩm: LC1E2510

Thương hiệu: Schneider

595,100
Có sẵn
47

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 15 KW

Mã sản phẩm: LC1E3210

Thương hiệu: Schneider

874,500
Có sẵn
48

Schneider – Khởi động từ có cầu đấu nối bàng ốc vít N/O 18.5 KW

Mã sản phẩm: LC1E3810

Thương hiệu: Schneider

1,025,200
Có sẵn