Thiết bị chiếu sáng

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 218 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFB218-ST

Thương hiệu: Paragon

557,000
Có sẵn
2

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 218L20 sử dụng bóng Led

Mã sản phẩm: PRFB218L20

Thương hiệu: Paragon

691,000
Có sẵn
3

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 236 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFB236-DT

Thương hiệu: Paragon

758,000
Có sẵn
4

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 236 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFB236-ST

Thương hiệu: Paragon

779,000
Có sẵn
5

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 318 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFB318-DT

Thương hiệu: Paragon

856,000
Có sẵn
6

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 318 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFB318-ST

Thương hiệu: Paragon

858,000
Có sẵn
7

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 318L30 sử dụng bóng Led

Mã sản phẩm: PRFB318L30

Thương hiệu: Paragon

1,060,000
Có sẵn
8

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 336 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFB336-DT

Thương hiệu: Paragon

1,263,000
Có sẵn
9

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 336 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFB336-ST

Thương hiệu: Paragon

1,259,000
Có sẵn
10

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 336L54 sử dụng bóng Led

Mã sản phẩm: PRFB336L54

Thương hiệu: Paragon

1,554,000
Có sẵn
11

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 418 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFB418-DT

Thương hiệu: Paragon

998,000
Có sẵn
12

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 418 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFB418-ST

Thương hiệu: Paragon

1,048,000
Có sẵn
13

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 418L40 sử dụng bóng Led

Mã sản phẩm: PRFB418L40

Thương hiệu: Paragon

1,317,000
Có sẵn
14

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 436 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: N/A

Thương hiệu: Đang cập nhật

Liên hệ
Có sẵn
15

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 436 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFB436-DT

Thương hiệu: Paragon

1,491,000
Có sẵn
16

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 436 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFB436-ST

Thương hiệu: Paragon

1,533,000
Có sẵn
17

Paragon Máng đèn âm trần PRFB 436L72 sử dụng bóng Led

Mã sản phẩm: PRFB436L72

Thương hiệu: Paragon

1,927,000
Có sẵn
18

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 218 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFD218-DT

Thương hiệu: Paragon

884,000
Có sẵn
19

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 218 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFD218-ST

Thương hiệu: Paragon

802,000
Có sẵn
20

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFD236-DT

Thương hiệu: Paragon

987,000
Có sẵn
21

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFD236-ST

Thương hiệu: Paragon

1,008,000
Có sẵn
22

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 236L36 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFD236L36

Thương hiệu: Paragon

1,205,000
Có sẵn
23

Paragon Máng đèn âm trần PRFD 238L20 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFD218L20

Thương hiệu: Paragon

816,000
Có sẵn
24

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFF218-DT

Thương hiệu: Paragon

578,000
Có sẵn
25

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFF218-ST

Thương hiệu: Paragon

603,000
Có sẵn
26

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 218L20 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFF218L20

Thương hiệu: Paragon

737,000
Có sẵn
27

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFF236-DT

Thương hiệu: Paragon

905,000
Có sẵn
28

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFF236-ST

Thương hiệu: Paragon

926,000
Có sẵn
29

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 236L36 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFF236L36

Thương hiệu: Paragon

1,123,000
Có sẵn
30

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFF318-DT

Thương hiệu: Paragon

898,000
Có sẵn
31

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFF318-ST

Thương hiệu: Paragon

900,000
Có sẵn
32

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 318L30 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFF318L30

Thương hiệu: Paragon

1,101,000
Có sẵn
33

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFF336-DT

Thương hiệu: Paragon

1,371,000
Có sẵn
34

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFF336-ST

Thương hiệu: Paragon

1,367,000
Có sẵn
35

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 336L54 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFF336L54

Thương hiệu: Paragon

1,662,000
Có sẵn
36

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFF418-DT

Thương hiệu: Paragon

1,045,000
Có sẵn
37

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFF418-ST

Thương hiệu: Paragon

1,095,000
Có sẵn
38

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 418L40 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFF418L40

Thương hiệu: Paragon

1,364,000
Có sẵn
39

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFF436-DT

Thương hiệu: Paragon

1,696,000
Có sẵn
40

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFF436-ST

Thương hiệu: Paragon

1,738,000
Có sẵn
41

Paragon Máng đèn âm trần PRFF 436L72 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFF436L72

Thương hiệu: Paragon

2,133,000
Có sẵn
42

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFJ218-DT

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
43

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFJ218-ST

Thương hiệu: Paragon

445,000
Có sẵn
44

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 218L20 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFJ218L20

Thương hiệu: Paragon

579,000
Có sẵn
45

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFJ236-DT

Thương hiệu: Paragon

580,000
Có sẵn
46

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PRFJ236-ST

Thương hiệu: Paragon

601,000
Có sẵn
47

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 236L36 sử dùng đèn LED

Mã sản phẩm: PRFJ236L36

Thương hiệu: Paragon

798,000
Có sẵn
48

Paragon Máng đèn âm trần PRFJ 318 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PRFJ318-DT

Thương hiệu: Paragon

666,000
Có sẵn