Relay điều khiển hệ số công suất - bộ điều khiển tụ bù

Relay điều khiển hệ số công suất - bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ bù bao gồm:
 
   
-Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
- Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
- Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược.
PFR96-220-50 - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi.
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn.
PFR96P-415-50 - 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual.
( 6 cấp ) - Cấp cuối cùng có thể cài đặt thành tiếp điể m cảnh báo (Alarm) khi có sự
  cố hoặc tiếp điểm cho quạt ( Fan) làm mát.
- Bảo vệ và báo lỗi khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ.
- Nguồn điện điều khiển 220VAC - 240VAC / 380VAC - 415VAC
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
PFR60-415-50  
 
PFR60-220-50  
( 6 cấp ) - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
- Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
- Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược.
- Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; Báo lỗi; Thành phần sóng hài (THD).
- Hiển thị SỐ bằng  LED 7 đoạn.
- 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual.
- Cấp cuối cùng có thể cài đặt thành tiếp điể m cảnh báo (Alarm) khi có sự
cố hoặc tiếp điểm cho quạt (Fan) làm mát.
- Bảo vệ và cảnh báo khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COS φ;
- Giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit).
PFR80-415-50 - Nguồn điện điều khiển 220VAC - 240VAC / 380VAC - 415VAC
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, KE M A
PFR80-220-50 - Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm
( 8 cấp )  
PFR120-415-50  
   
PFR120-220-50  
( 12 cấp )  
   
PFR140-415-50 ( 14 cấp )  
PFRLCD80P3-230-  
50  
( 8 cấp 3CT)  
  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền.
PFRLCD80P1-230- - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
50 - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
( 8 cấp 1CT) - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược.
PFRLCD120P3- - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; Báo lỗi; Sóng hài bậc cao(THD); Nhiệt độ; Trạng thái đóng/ cắt các cấp.
230-50 - 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual.
( 12 cấp 3CT) - Có thể cố định "Fixed" các cấp đóng trực tiếp theo yêu cầu ngườ i sử dụng.
PFRLCD120P1- - Có tiếp điểm riêng cho quạt (Fan): Fixed on/ Output on/ Nhiệt độ/ Không dùng.
230-50 - Có tiếp điểm tín hiệu, có thể liên kết với 10 tín hiệu cảnh báo của PFR LCD.
( 12 cấp 1CT) - Bảo vệ và cảnh báo khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số
  COSφ ; Quá nhiệt; Lỗi cực tính CT; %THDI; Ngắt khi không có điện áp
  - Đo và hiển thị sóng hài bậc cao (dạng đồ thị hoặc dạng bảng).
  - Nguồn điện điều khiển 85Vrms - 265Vrms
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
  - Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 122 mm
RELAY MIKRO ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY ETINCO
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: sale@etinco.vn
- Bảng giá Relay  Mikro
- Catalogue Realy Mikro