Relay bảo vệ quá dòng

Relay bảo vệ quá dòng

Bao gồm các sản phẩm:
 
MK204A-240A  
 
 
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng đ ịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động:  Một đặc tuyến thờ i gian nghịch đảo (IDT)
IDT Inverse . Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng ngắn mạch:  I> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động:  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK203A-240A  
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng đ ịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 VAC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: Theo đặc tuyến dòng - thời gian (IDM T)
Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động:  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK234A-240A  
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng đ ịnh mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: Xác định (DT);  t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK233A-240A  
 
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng định mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: 5 IDM T,  kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT,  t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
RELAY MIKRO ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY ETINCO
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939664422 Email: sale@etinco.vn
- Bảng giá Relay  Mikro
- Catalogue Realy Mikro