Relay bảo vệ kết hợp với quá dòng chạm đất

Relay bảo vệ kết hợp với quá dòng chạm đất

Sản phẩm bao gồm MK2200L-240AD - MK 2200 - 240D - MK 1000 - 240AD
 
MK 1000 - 240AD - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút nhấn mề m
- Dòng định mức : 5A .
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó.
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng quá tải: I> = (0.5A - 10A) (tức là 10% đến 200%).
+ Dòng chạm đất: Io> = (0.1A - 5A) (tức là 2% đến 100%).
+ Thờ i gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDM T)
vớ i TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s - 99s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = (0.5A - 99.9A) ( tức là 10% đến 1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Dòng chạm đất:  Io>> = (0.1A - 50A) (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s - 2.5s).
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK2200-240AD  
 
- Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng
RS485 M odbus-RTU
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
- Dòng định mức: In = 1A hoặc 5A ;
- Nguồn cung cấp: 85 đến 265 VAC hoặc 110 - 340V DC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;
- 5 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình + 1 tiếp điểm sự cố (IRF contact)
- Ghi lại 9 giá trị sự cố trước đó.
- Ghi lại thời gian hoạt động.
- Bảo vệ sự cố máy cắt.
- Lập trình tín hiệu đầu vào với dãy điện áp : 18 - 265 V DC hoặc 85 - 265 VAC
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 5, KE M A
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng quá tải: I> = (0.1- 2.5) x In.
+ Dòng chạm đất: Io> = (0.05 - 1.0) x In.
+ Thờ i gian tác động: 4 đặc tuyến dòng-thời gian (IDM T)
với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s - 300s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = (0.1 - 40) x In.
+ Dòng chạm đất:  Io>> = (0.05 - 10) x In.
+ Thời gian tác động: xác định t>> = (0s - 300s).
- Kích thước (h x w x d): 165 x 142 x 198 mm
MK2200L-240AD  
 
- Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng
RS485 M odbus-RTU hoặc RS232
- Màn hình hiển thị LCD
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
- Dòng định mức : In = 1A hoặc 5A ;
- Nguồn cung cấp : 85 đến 265 VAC hoặc 110 - 340V DC hoặc đặt hàng
- 4 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình + 1 tiếp điểm báo sự cố Relay (IR F contact)
- Ghi lại 50 mã sự cố, 250 mã sự kiện và 30 cảnh báo trước đó.
- Bảo vệ sự cố máy cắt
- Có 2 tín hiệu đầu vào riêng vớ i điện áp: 20 - 380 V DC hoặc 50 - 270 VAC
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26,
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
+ Dòng quá tải : I> = (0.1- 25) x In.
+ Dòng chạm đất : Io> = (0.02 - 2.0) x Ion.
+ Thời gian tác động : 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDM T)
với TM = 0.01 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s - 100s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
+ Dòng quá tải :  I>> = (0.5 - 40) x In.
+ Dòng chạm đất :  Io>> = (0.01 - 10) x Ion.
+ Thời gian tác động : xác định t>> = (0s - 100s).
- Cài đặt mức quá tải cao nhất: I>>> = (0.5 - 40) x In; t>>> = (0s - 100s)
- Cài đặt quá tải nhiệt: Ither mal> = (0.1 - 3) x In; tther mal = (1m - 200m)
- Kích thước (h x w x d) : 165 x 142 x 198 mm
RELAY MIKRO ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY ETINCO
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: sale@etinco.vn
- Bảng giá Relay  Mikro
- Catalogue Realy Mikro