Relay bảo vệ dòng rò gắn trên mặt tủ

Relay bảo vệ dòng rò gắn trên mặt tủ

Bao gồm các sản phẩm
 
MK301A-240A  
 
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 30A.
- Thờ i gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lỗi khi ngõ vào ZCT hở mạch khuyến cáo sử dụng ZCT của MI KRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Reset bằng tay;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
MK302A-240A  
 
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 30A.
- Thờ i gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lỗi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Báo mức độ dòng điện rò dưới dạng % bằng LED.
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Reset bằng tay;  2 tiếp điể m ngõ ra trong đó có 1 tiếp điểm "Sa fety"
- Chức năng "Test" và "Reset" từ xa.
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
MK300A-230A  
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 10A.
- Thờ i gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lỗi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Reset bằng tay ;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
MK330A-230A  
 
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 10A.
- Thờ i gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lỗi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Lập trình 1 tiếp điể m ngõ ra (lập trình) + 1 tiếp điể m an toàn "sa fe contact"
- Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
- Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
- Chức năng Test và Reset từ xa
- Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0 - 30 lần (0= khóa chức năng đóng lặp lại).
- Cài đặt thờ i gian đóng lặp lại (Δt rec) = 1 - 500 sec.
- Cài đặt thờ i gian tự động reset (Δt rst) = 1 - 200 hours.
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
RELAY MIKRO ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY ETINCO
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939664422 Email: sale@etinco.vn
- Bảng giá Relay  Mikro
- Catalogue Realy Mikro