Relay bảo vệ công suất ngược

Relay bảo vệ công suất ngược

Bao gồm các sản phẩm:
 
RPR 415  
 
- Chức năng bảo vệ M áy phát điện tránh công suất ngược từ M otor
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp: 380/440V AC
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 142 mm
 
 
MPR 500  
 
 
- Rơle SỐ đa chức năng bảo vệ M otor
- Hiển thị số bằng LED 7 đoạn
- Nguồn cung cấp: 85 - 265VAC hoặc 110 - 370VAC
- Lưu lại giá trị lỗi. Lập trình bằng nút nhấn mề m.
- Bảo vệ quá tải nhiệt: 1 - 40s
- Bảo vệ ngắn mạch: (2 - 12)*In/ Off; t = 0 - 25s
- Bảo vệ thấp dòng: (20 - 90%)*In/ Off: t = 0 - 60s
- Bảo vệ mất cân bằng pha: 10 - 50%/ Off; t = 0 - 25s
- Bảo vệ chạ m đất: (10 - 60%)*In/ Off; t = 0 - 25s
- Bảo vệ mất pha, ngược pha: t ≤ 120 ms
- Bảo vệ kẹt rotor: (2 - 12) *In/ Off: t = 0 - 60s
- Có 2 tiếp điể m ngõ ra
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 110 mm
RELAY MIKRO ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY ETINCO
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939664422 Email: sale@etinco.vn
- Bảng giá Relay  Mikro
- Catalogue Realy Mikro