Relay bảo vệ chạm đất

Relay bảo vệ chạm đất

Bao gồm các sản phẩm:
 
MK201A-240A  
 
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay
- Dòng định mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điểm ngõ ra
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
+ Dòng chạm đất : I> = 0.1A - 2A (tức là 2% đến 40%).
+ Thời gian tác động: Xác định (DT); t> = (0.05s - 1s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
+ Dòng chạm đất :  I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động :  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
MK202A-240A  
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay
- Dòng định mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điểm ngõ ra
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
+ Dòng chạm đất : I> = 0.1A - 2A (tức là 2% đến 40%).
+ Thời gian tác động : Theo đặc tuyến dòng - thời gian (IDMT)
Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
+ Dòng chạm đất :  I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động :  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
MK231A-240A  
 
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng định mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
+ Dòng chạm đất  : I> = 0.1A - 5A (tức là 2% đến 100%).
+ Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
+ Dòng chạm đất :  I>> = 0.1A - 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động : xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 110 mm
MK232A-240A  
 
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng đ ịnh mức: 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng chạm đất   : I> = 0.1A - 5A (tức là 2% đến 100%).
+ Thời gian tác động : 5 IDM T,  k t = 0.05 - 1.0 hoặc DT,  t= 0.05 - 99sec.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng chạm đất :  I>> = 0.1A - 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động : xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 110 mm
RELAY MIKRO ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY ETINCO
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: sale@etinco.vn
- Bảng giá Relay  Mikro
- Catalogue Realy Mikro