Phụ kiện nối ống

Siêu thị thiết bị điện Etinco.vn là nhà phân phối các loại phụ kiện nối ống chính hãng, giá tốt nhất, chất lượng tốt nhất. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đầu nối:
– Măng sông (khớp nối trơn) 16
– Măng sông (khớp nối trơn) 20
– Măng sông (khớp nối trơn) 25
– Măng sông (khớp nối trơn) 32
– Măng sông ren (khớp nối ren) 16
– Măng sông ren (khớp nối ren) 20
– Măng sông ren (khớp nối ren) 25
– Măng sông ren (khớp nối ren) 32
– Côn thu 20-16
– Côn thu 25-20
– Côn thu 32-25

Phụ kiện nối ống măng sông được dùng để nối nhanh hai đoạn ống cùng kích thước. Mang sông sử dụng tiện lợi trong các trường hợp thi công đoạn ống dài hoặc dùng sửa chữa các đoạn ống bị hỏng.

Có hai loại măng sông là nối trơn và nối ren với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau theo từng loại ống và từng trường hợp thi công.

Một số kích thước phổ biến: 16×16, 20×20, 25×25, 32×32, 42×42, 48×48, 60×60, 75×75, 90×90, 110×110, …

Bảng giá phụ kiện nối ống luồn dây điện 2018

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Băng cao su lưu hóa

Mã sản phẩm: VRT/0.04 x 5

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
2

Băng cao su non

Mã sản phẩm: ST/0.056 x 22

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
3

Băng keo PVC chịu nước

Mã sản phẩm: WRT/0.08 x 10

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
4

Măng sông

Mã sản phẩm: JS

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
5

Nắp bịt

Mã sản phẩm: PC

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
6

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 100×27

Mã sản phẩm: AE100/A01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
7

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 100×40

Mã sản phẩm: AE100/A02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
8

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 15×10

Mã sản phẩm: AE15/A

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
9

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 24×14

Mã sản phẩm: AE24/A

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
10

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 39×18

Mã sản phẩm: AE39/A01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
11

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 60×22

Mã sản phẩm: AE60/A01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
12

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 60×40

Mã sản phẩm: AE60/A02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
13

Sino Cút chữ L dẹt góc ngoài 80×40

Mã sản phẩm: AE80/A

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
14

Sino Cút chữ L dẹt góc tròn 24×14

Mã sản phẩm: AE24/T

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
15

Sino Cút chữ L dẹt góc tròn 39×18

Mã sản phẩm: AE39/T01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
16

Sino Cút chữ L dẹt góc tròn 60×22

Mã sản phẩm: AE60/T01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
17

Sino Cút chữ L dẹt góc tròn 60×40

Mã sản phẩm: AE60/T02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
18

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 100×27

Mã sản phẩm: AE100/B01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
19

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 100×40

Mã sản phẩm: AE100/B02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
20

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 15×10

Mã sản phẩm: AE15/B

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
21

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 24×14

Mã sản phẩm: AE24/B

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
22

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 39×18

Mã sản phẩm: AE39/B01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
23

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 60×22

Mã sản phẩm: AE60/B01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
24

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 60×40

Mã sản phẩm: AE60/B02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
25

Sino Cút chữ L dẹt góc trong 80×40

Mã sản phẩm: AE80/B

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
26

Sino Cút chữ L dẹt góc vuông 100×27

Mã sản phẩm: AE100/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
27

Sino Cút chữ L dẹt góc vuông 100×40

Mã sản phẩm: AE100/02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
28

Sino Cút chữ L dẹt góc vuông 15×10

Mã sản phẩm: AE15

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
29

Sino Cút chữ L dẹt góc vuông 24×14

Mã sản phẩm: AE24

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
30

Sino Cút chữ L dẹt góc vuông 39×18

Mã sản phẩm: AE39/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
31

Sino Cút chữ L dẹt góc vuông 60×22

Mã sản phẩm: AE60/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
32

Sino Cút chữ L dẹt góc vuông 60×40

Mã sản phẩm: AE60/02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
33

Sino Cút chữ T dẹt 100×27

Mã sản phẩm: AF100/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
34

Sino Cút chữ T dẹt 100×40

Mã sản phẩm: AF100/02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
35

Sino Cút chữ T dẹt 15×10

Mã sản phẩm: AF15

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
36

Sino Cút chữ T dẹt 24×14

Mã sản phẩm: AF24

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
37

Sino Cút chữ T dẹt 24×14/39×18

Mã sản phẩm: AF2439/A1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
38

Sino Cút chữ T dẹt 39×18

Mã sản phẩm: AF39/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
39

Sino Cút chữ T dẹt 39×18/60×22

Mã sản phẩm: AF3960/A101

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
40

Sino Cút chữ T dẹt 39×18/60×40

Mã sản phẩm: AF3960/A102

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
41

Sino Cút chữ T dẹt 60×22

Mã sản phẩm: AF60/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
42

Sino Cút chữ T dẹt 60×40

Mã sản phẩm: AF60/02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
43

Sino Cút nối dẹt 100×40

Mã sản phẩm: AH100/02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
44

Sino Cút nối dẹt 24×14

Mã sản phẩm: AH24

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
45

Sino Cút nối dẹt 39×18

Mã sản phẩm: AH39/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
46

Sino Cút nối dẹt 60×22

Mã sản phẩm: AH60/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
47

Sino Cút thu 20/16

Mã sản phẩm: LSB19

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
48

Sino Cút thu 25/20

Mã sản phẩm: LSB20

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn