Ống luồn dây điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino Hộp nối dây 235x235x80 E265/53

Mã sản phẩm: E265/53

Thương hiệu: Sino

104,000
Có sẵn
2

Sino Hộp nối dây 80x80x50 E265/1

Mã sản phẩm: E265/1

Thương hiệu: Sino

14,200
Có sẵn
3

Sino Hộp nối dây 80x80x50 E265/1X

Mã sản phẩm: E265/1X

Thương hiệu: Sino

14,200
Có sẵn
4

Sino Hộp nối dây âm 110x110x50 có lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/2X

Thương hiệu: Sino

20,000
Có sẵn
5

Sino Hộp nối dây âm 110x110x50 không lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/2

Thương hiệu: Sino

20,000
Có sẵn
6

Sino Hộp nối dây âm 110x110x80 có lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/23X

Thương hiệu: Sino

30,200
Có sẵn
7

Sino Hộp nối dây âm 110x110x80 không lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/23

Thương hiệu: Sino

30,200
Có sẵn
8

Sino Hộp nối dây âm 160x160x50 có lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/3X

Thương hiệu: Sino

41,800
Có sẵn
9

Sino Hộp nối dây âm 160x160x50 không lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/3

Thương hiệu: Sino

41,800
Có sẵn
10

Sino Hộp nối dây âm 160x160x80 có lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/33X

Thương hiệu: Sino

62,800
Có sẵn
11

Sino Hộp nối dây âm 160x160x80 không lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/33

Thương hiệu: Sino

62,800
Có sẵn
12

Sino Hộp nối dây âm 185x185x80 không lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/43

Thương hiệu: Sino

75,600
Có sẵn
13

Sino Hộp nối dây âm 235x235x80 không lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/53

Thương hiệu: Sino

116,000
Có sẵn
14

Sino Hộp nối dây âm 80x80x50 có lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/1X

Thương hiệu: Sino

16,000
Có sẵn
15

Sino Hộp nối dây âm 80x80x50 không lỗ chờ

Mã sản phẩm: E265A/1

Thương hiệu: Sino

16,000
Có sẵn
16

Sino Hộp nối dây âm tròn D105

Mã sản phẩm: E265A/R2

Thương hiệu: Sino

12,200
Có sẵn
17

Sino Hộp nối dây âm tròn D85

Mã sản phẩm: E265A/R

Thương hiệu: Sino

9,100
Có sẵn
18

Sino Hộp nối dây chống thấm 100x100x50

Mã sản phẩm: E265/2GY

Thương hiệu: Sino

50,500
Có sẵn
19

Sino Hộp nối dây chống thấm 150x110x70

Mã sản phẩm: E625/GY

Thương hiệu: Sino

92,200
Có sẵn
20

Sino Hộp nối dây chống thấm 150x150x70

Mã sản phẩm: E265/3GY

Thương hiệu: Sino

124,000
Có sẵn
21

Sino Hộp nối dây chống thấm 80x80x40

Mã sản phẩm: E625/1GY

Thương hiệu: Sino

40,200
Có sẵn
22

Sino Hộp nối dây chống thấm tròn D105

Mã sản phẩm: E625/R2GY

Thương hiệu: Sino

48,800
Có sẵn
23

Sino Hộp nối dây chống thấm tròn D85

Mã sản phẩm: E625/RGY

Thương hiệu: Sino

37,600
Có sẵn
24

Sino Hộp nối dây dùng kiểu mặt S18

Mã sản phẩm: S180+S2157

Thương hiệu: Sino

15,450
Có sẵn
25

Sino Hộp nối dây dùng kiểu mặt S18C

Mã sản phẩm: S18C0+S2157

Thương hiệu: Sino

16,250
Có sẵn
26

Sino Hộp nối dây dùng kiểu mặt S19

Mã sản phẩm: S190+S2157

Thương hiệu: Sino

20,750
Có sẵn
27

Sino Hộp nối dây dùng kiểu mặt S2001

Mã sản phẩm: S010+S3157L

Thương hiệu: Sino

15,200
Có sẵn
28

Sino Hộp nối dây dùng kiểu mặt S66

Mã sản phẩm: S66G0+S3157L

Thương hiệu: Sino

32,120
Có sẵn
29

Sino Hộp nối dây dùng kiểu mặt S68

Mã sản phẩm: S68G0+S2157

Thương hiệu: Sino

31,750
Có sẵn
30

Sino Hộp nối dây dùng kiểu mặt S98

Mã sản phẩm: S980+S3157L

Thương hiệu: Sino

15,820
Có sẵn
31

Sino Hộp nối dây tròn D105

Mã sản phẩm: E265/R2

Thương hiệu: Sino

11,200
Có sẵn
32

Sino Hộp nối dây tròn D85

Mã sản phẩm: E265/R

Thương hiệu: Sino

8,500
Có sẵn
33

Sino Hộp nối sắt mạ 100x100x50

Mã sản phẩm: S1007

Thương hiệu: Sino

69,500
Có sẵn
34

Sino Kẹp đỡ ống phi 16

Mã sản phẩm: E280/16

Thương hiệu: Sino

1,180
Có sẵn
35

Sino Kẹp đỡ ống phi 16 kiểu V

Mã sản phẩm: V280/16

Thương hiệu: Sino

1,300
Có sẵn
36

Sino Kẹp đỡ ống phi 20

Mã sản phẩm: E280/20

Thương hiệu: Sino

1,280
Có sẵn
37

Sino Kẹp đỡ ống phi 20 kiểu V

Mã sản phẩm: V280/20

Thương hiệu: Sino

1,500
Có sẵn
38

Sino Kẹp đỡ ống phi 25

Mã sản phẩm: E280/25

Thương hiệu: Sino

2,200
Có sẵn
39

Sino Kẹp đỡ ống phi 25 kiểu V

Mã sản phẩm: V280/25

Thương hiệu: Sino

2,200
Có sẵn
40

Sino Kẹp đỡ ống phi 32

Mã sản phẩm: E280/32

Thương hiệu: Sino

2,580
Có sẵn
41

Sino Kẹp đỡ ống phi 32 kiểu V

Mã sản phẩm: V280/32

Thương hiệu: Sino

3,000
Có sẵn
42

Sino Kẹp đỡ ống phi 40

Mã sản phẩm: E280/40

Thương hiệu: Sino

3,380
Có sẵn
43

Sino Kẹp đỡ ống phi 50

Mã sản phẩm: E280/50

Thương hiệu: Sino

5,460
Có sẵn
44

Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 16

Mã sản phẩm: E251/16

Thương hiệu: Sino

6,320
Có sẵn
45

Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 20

Mã sản phẩm: E251/20

Thương hiệu: Sino

8,420
Có sẵn
46

Sino Khớp nối ren ống đàn hồi phi 25

Mã sản phẩm: E251/25

Thương hiệu: Sino

10,500
Có sẵn
47

Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 20

Mã sản phẩm: E251B/20

Thương hiệu: Sino

4,750
Có sẵn
48

Sino Khớp nối ren thẳng ống đàn hồi phi 25

Mã sản phẩm: E251B/25

Thương hiệu: Sino

8,200
Có sẵn