Ống luồn dây điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino Cút chữ T dẹt 39×18/60×22

Mã sản phẩm: AF3960/A101

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
2

Sino Cút chữ T dẹt 39×18/60×40

Mã sản phẩm: AF3960/A102

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
3

Sino Cút chữ T dẹt 60×22

Mã sản phẩm: AF60/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
4

Sino Cút chữ T dẹt 60×40

Mã sản phẩm: AF60/02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
5

Sino Cút chữ T phi 16 có nắp

Mã sản phẩm: E246/16

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
6

Sino Cút chữ T phi 16 không nắp

Mã sản phẩm: E246/16S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
7

Sino Cút chữ T phi 20 có nắp

Mã sản phẩm: E246/20

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
8

Sino Cút chữ T phi 20 không nắp

Mã sản phẩm: E246/20S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
9

Sino Cút chữ T phi 25 có nắp

Mã sản phẩm: E246/25

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
10

Sino Cút chữ T phi 25 không nắp

Mã sản phẩm: E246/25S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
11

Sino Cút chữ T phi 32 có nắp

Mã sản phẩm: E246/32

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
12

Sino Cút chữ T phi 32 không nắp

Mã sản phẩm: E246/32S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
13

Sino Cút chữ T phi 40 không nắp

Mã sản phẩm: E246/40S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
14

Sino Cút chữ T phi 50 không nắp

Mã sản phẩm: E246/50S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
15

Sino Cút cong có đầu nong phi 16

Mã sản phẩm: E247/16

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
16

Sino Cút cong có đầu nong phi 20

Mã sản phẩm: E247/20

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
17

Sino Cút cong có đầu nong phi 25

Mã sản phẩm: E247/25

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
18

Sino Cút cong có đầu nong phi 32

Mã sản phẩm: E247/32

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
19

Sino Cút nối dẹt 100×40

Mã sản phẩm: AH100/02

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
20

Sino Cút nối dẹt 24×14

Mã sản phẩm: AH24

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
21

Sino Cút nối dẹt 39×18

Mã sản phẩm: AH39/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
22

Sino Cút nối dẹt 60×22

Mã sản phẩm: AH60/01

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
23

Sino Cút thu 20/16

Mã sản phẩm: LSB19

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
24

Sino Cút thu 25/20

Mã sản phẩm: LSB20

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
25

Sino Cút thu 32/25

Mã sản phẩm: LSB21

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
26

Sino Cút thu 40/32

Mã sản phẩm: LSB22

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
27

Sino Cút thu dẹt 100×27/60×22

Mã sản phẩm: LSA37

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
28

Sino Cút thu dẹt 39×18/24×14

Mã sản phẩm: LSA35

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
29

Sino Cút thu dẹt 60×22/39×18

Mã sản phẩm: LSA36

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
30

Sino Đầu + khớp nối ren phi 16

Mã sản phẩm: E258+281/16

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
31

Sino Đầu + khớp nối ren phi 20

Mã sản phẩm: E258+281/20

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
32

Sino Đầu + khớp nối ren phi 25

Mã sản phẩm: E258+281/25

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
33

Sino Đầu + khớp nối ren phi 32

Mã sản phẩm: E258+281/32

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
34

Sino Đầu + khớp nối ren phi 40

Mã sản phẩm: E258+281/40

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
35

Sino Đầu + khớp nối ren phi 50

Mã sản phẩm: E258+281/50

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
36

Sino Đế âm nhựa dùng cho mặt vuông loại cao

Mã sản phẩm: S3157H

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
37

Sino Đế âm nhựa dùng cho mặt vuông loại thấp

Mã sản phẩm: S3157L

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
38

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 16

Mã sản phẩm: V240/16/1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
39

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 16 cao

Mã sản phẩm: E240/16/1D

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
40

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 16 thấp

Mã sản phẩm: E240/16/1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
41

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 20

Mã sản phẩm: V240/20/1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
42

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 20 cao

Mã sản phẩm: E240/20/1D

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
43

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 20 thấp

Mã sản phẩm: E240/20/1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
44

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 25

Mã sản phẩm: V240/25/1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
45

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 25 cao

Mã sản phẩm: E240/25/1D

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
46

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 25 thấp

Mã sản phẩm: E240/25/1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
47

Sino Hộp chia ngả 1 đường phi 32

Mã sản phẩm: V240/32/1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
48

Sino Hộp chia ngả 2 đường phi 16

Mã sản phẩm: V240/16/2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn