Máy cắt trung thế Hyundai ( VCB )

Máy cắt trung thế Hyundai (VCB)

Máy cắt trung thế Hyundai ( VCB )

Máy cắt chân không (VCB) Hyundai có cá loại:

  • HVG: Điện áp 7,2kV - dòng 400A - 1250A
  • HAF: Điện áp 4,76kV - 24kV dòng 630A - 2500A
  • HVF: Điện áp 7,2kV - 38kV dòng 630A - 2000
  •  
máy cắt trung thế Hyundai
Máy cắt trung thế Hyundai

Bảng giá máy cắt trung thế Hyundai

HVG: Điện áp 7,2kV - dòng 400A - 1250A                         
Mã hiệu           Điện áp định mức        Dòng định mức           Dòng cắt
            kV       (A)      (kA)
HVG 1031      7.2 kV 630 A  20 kA
HVG 1032      7.2 kV 1250 A            20 kA
HVG 1041      7.2 kV 630 A  25 kA
HVG 1042      7.2 kV 1250 A            25 kA
HVG 1099      7.2 kV 400 A  20 kA
HVG 1011      7.2 kV 630 A  32.5 kA
HVG 1131      7.2 kV 630 A  52 kA
HVG 1132      7.2 kV 1250 A            52 kA
HVG 1141      7.2 kV 630 A  65 kA
HVG 1142      7.2 kV 1250 A            65 kA
HAF: Điện áp 4,76kV - 24kV dòng 630A - 2500A                          
Mã hiệu           Điện áp định mức (kV)           Dòng định mức(A)     Dòng cắt
                                    (kA)
HAF 1072       4.76 kV           1250 A            50 kA
HAF 1041       7.2 kV 630 A  25 kA
HAF 1042       7.2 kV 1250 A            25 kA
HAF 1754       12 kV  2000 A            31.5 kA
HAF 1756       12 kV  2500 A            31.5 kA
HAF 1762       12 kV  1250 A            40 kA
HAF 1777       12 kV  3150 A            50 kA
HAF 2341       15 kV  630 A  25 kA
HAF 2367       15 kV  3150 A            40 kA
HAF 6146       24 kV  2500 A            25 kA
 


  •  
Aptomat Hyundai
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0936 66 44 22 Email: sale@etinco.vn
Catalogue Hyundai
Bảng giá Hyundai

Xem thêm:
aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai 2016, aptomat 3 pha 50a Hyundai, aptomat Hyundai 20a, aptomat Hyundai 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a Hyundai, aptomat Hyundai 30a, bảng giá relay nhiệt Hyundai, catalogue relay nhiệt Hyundai, relay nhiệt Hyundai, rơle nhiệt Hyundai gth 22, rơle nhiệt ls mt-32, thông số relay nhiệt Hyundai, Thiết bị điện Hyundai, thiết bị điện Hyundai , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2016 ,bảng giá thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện Hyundai hàn quốc , đại lý thiết bị điện Hyundai tại hà nội , giá thiết bị điện Hyundai , báo giá thiết bị điện Hyundai 2016 , thiết bị điện ls tại hà nội , catalogue thiết bị điện Hyundai , đại lý thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện công nghiệp Hyundai , thiết bị điện Hyundai, báo giá thiết bị điện Hyundai 2017 , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2017, bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai , thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2016, catalogue thiết bị đóng cắt Hyundai , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai mới nhất , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017 , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017