Ha Linh

Ha Linh

TIỀU SỬ HÀ LINH
Hà Linh (sinh năm 1995) hiện đang là chuyên viên tại Công Ty TNHH ETINCO. Hoạt động trong lĩnh vực thiết bị âm thanh TOA:loa TOA,amply TOA,micro TOA …

  • 2010 – 2013: Học cấp 3 tại THPT Hòn Gai – TP Hạ Long – QN
  • 2013 – 2017: Học đại học tại Trường Đại học FPT Hà Nội
  • Ngày 08/10/2018: Trở thành nhân viên tại Công ty TNHH ETINCO.