Dây cáp nhôm Cadivi

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-630 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV630-1kV

Thương hiệu: Cadivi

164,241
Có sẵn
2

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

21,945
Có sẵn
3

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXV95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

28,259
Có sẵn
4

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA -150-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

71,456
Có sẵn
5

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA -50-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

37,422
Có sẵn
6

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

63,833
Có sẵn
7

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

22,561
Có sẵn
8

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

81,928
Có sẵn
9

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-240 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

99,330
Có sẵn
10

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-25 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

27,566
Có sẵn
11

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-300 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

119,581
Có sẵn
12

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-35 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

31,262
Có sẵn
13

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-400 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

146,300
Có sẵn
14

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

42,735
Có sẵn
15

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVDA1x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

51,821
Có sẵn
16

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

138,600
Có sẵn
17

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×150 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

155,001
Có sẵn
18

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

34,111
Có sẵn
19

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

183,337
Có sẵn
20

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×240 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

221,837
Có sẵn
21

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×25 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

43,351
Có sẵn
22

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×300 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

272,349
Có sẵn
23

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×35 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

50,743
Có sẵn
24

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×400 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

334,873
Có sẵn
25

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×50 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

59,983
Có sẵn
26

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

75,229
Có sẵn
27

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD2x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

93,478
Có sẵn
28

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x10+1x6-1kV

Thương hiệu: Cadivi

33,418
Có sẵn
29

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

173,866
Có sẵn
30

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120+1×70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x120+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

189,805
Có sẵn
31

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120+1×95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x120+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

197,274
Có sẵn
32

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

198,198
Có sẵn
33

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150+1×70 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x150+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

225,610
Có sẵn
34

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150+1×95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x150+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

234,773
Có sẵn
35

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD1x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

40,194
Có sẵn
36

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x16+1x10-1kV

Thương hiệu: Cadivi

46,277
Có sẵn
37

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

236,544
Có sẵn
38

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185+1×120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x185+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

275,044
Có sẵn
39

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185+1×95 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x185+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

267,729
Có sẵn
40

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD1x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

291,445
Có sẵn
41

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×120 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x240+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

334,488
Có sẵn
42

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×150 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x240+1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

346,500
Có sẵn
43

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x240+1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

357,434
Có sẵn
44

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×25 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD1x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

51,282
Có sẵn
45

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×25+1×16 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x25+1x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

55,671
Có sẵn
46

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD1x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

350,504
Có sẵn
47

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300+1×150 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x300+1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

405,790
Có sẵn
48

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300+1×185 -0.6/1kV

Mã sản phẩm: CV-AXVD3x300+1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

419,034
Có sẵn