Dây cáp điện Trần Phú

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Trần phú Dây điện Bọc tròn 1×1.0 (32/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm1x1.0-T

Thương hiệu: Trần Phú

3,510
Có sẵn
2

Trần phú Dây điện Bọc tròn 1×1.5 (30/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm1x-1.5T

Thương hiệu: Trần Phú

5,270
Có sẵn
3

Trần phú Dây điện Bọc tròn 1×10.0 (200/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm1x10.0-T

Thương hiệu: Trần Phú

32,500
Có sẵn
4

Trần phú Dây điện Bọc tròn 1×2.5 (50/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm1x2.5-T

Thương hiệu: Trần Phú

8,400
Có sẵn
5

Trần phú Dây điện Bọc tròn 1×4.0 (80/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm1x4.0-T

Thương hiệu: Trần Phú

13,030
Có sẵn
6

Trần phú Dây điện Bọc tròn 1×6.0 (120/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm1x6.0-T

Thương hiệu: Trần Phú

19,500
Có sẵn
7

Trần phú Dây điện Bọc tròn 3×1.5 (30/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm3x-1.5-T

Thương hiệu: Trần Phú

19,300
Có sẵn
8

Trần phú Dây điện Bọc tròn 3×2.5 (50/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm3x2.5-T

Thương hiệu: Trần Phú

31,400
Có sẵn
9

Trần phú Dây điện Bọc tròn 4×1.5 (30/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm4x1.5-T

Thương hiệu: Trần Phú

24,700
Có sẵn
10

Trần phú Dây điện Bọc tròn 4×2.5 (50/0.25)

Mã sản phẩm: TP-VCm4x2.5-T

Thương hiệu: Trần Phú

39,900
Có sẵn
11

Trần phú Dây điện Dây súp dẹt 2×0.75(24/0.2)

Mã sản phẩm: TP-VCm2x0.75-SD

Thương hiệu: Trần Phú

5,640
Có sẵn