Dây cáp điện Trần Phú

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Trần phú Cáp điện CVV-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x120+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,077,000
Có sẵn
2

Trần phú Cáp điện CVV-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x150+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,140,700
Có sẵn
3

Trần phú Cáp điện CVV-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x150+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,362,400
Có sẵn
4

Trần phú Cáp điện CVV-3×16-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x16-1kV

Thương hiệu: Cadisun

135,900
Có sẵn
5

Trần phú Cáp điện CVV-3×16+1×10-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x16+1x10-1kV

Thương hiệu: Cadisun

158,400
Có sẵn
6

Trần phú Cáp điện CVV-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x185+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,702,000
Có sẵn
7

Trần phú Cáp điện CVV-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x185+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,419,200
Có sẵn
8

Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x240+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,778,400
Có sẵn
9

Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x240+1x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,132,000
Có sẵn
10

Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x240+1x185-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,226,700
Có sẵn
11

Trần phú Cáp điện CVV-3×25-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

211,600
Có sẵn
12

Trần phú Cáp điện CVV-3×25+1×16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x25+1x10-1kV

Thương hiệu: Cadisun

232,500
Có sẵn
13

Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x300+1x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,760,000
Có sẵn
14

Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x300+1x185-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,759,200
Có sẵn
15

Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x300+1x240-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,875,600
Có sẵn
16

Trần phú Cáp điện CVV-3×35-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x35-1kV

Thương hiệu: Cadisun

282,300
Có sẵn
17

Trần phú Cáp điện CVV-3×35+1×16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x35+1x16-1kV

Thương hiệu: Cadisun

248,100
Có sẵn
18

Trần phú Cáp điện CVV-3×35+1×25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x35+1x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

318,200
Có sẵn
19

Trần phú Cáp điện CVV-3×4-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x4.0-1kV

Thương hiệu: Cadisun

42,000
Có sẵn
20

Trần phú Cáp điện CVV-3×4+1×2.5-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x4+1x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadisun

46,900
Có sẵn
21

Trần phú Cáp điện CVV-3×50-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

409,200
Có sẵn
22

Trần phú Cáp điện CVV-3×50+1×25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x50+1x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

343,400
Có sẵn
23

Trần phú Cáp điện CVV-3×50+1×35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x50+1x35-1kV

Thương hiệu: Cadisun

467,000
Có sẵn
24

Trần phú Cáp điện CVV-3×6-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x6.0-1kV

Thương hiệu: Cadisun

58,200
Có sẵn
25

Trần phú Cáp điện CVV-3×6+1×4-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x6+1x4-1kV

Thương hiệu: Cadisun

66,560
Có sẵn
26

Trần phú Cáp điện CVV-3×70-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

545,900
Có sẵn
27

Trần phú Cáp điện CVV-3×70+1×35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x70+1x35-1kV

Thương hiệu: Cadisun

490,400
Có sẵn
28

Trần phú Cáp điện CVV-3×70+1×50-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x70+1x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

627,800
Có sẵn
29

Trần phú Cáp điện CVV-3×95-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV3x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

737,700
Có sẵn
30

Trần phú Cáp điện CVV-3×95+1×50-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x95+1x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

669,900
Có sẵn
31

Trần phú Cáp điện CVV-3×95+1×70-0.6/1kv

Mã sản phẩm: TP-CVV3x95+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

860,080
Có sẵn
32

Trần phú Cáp điện CVV-4-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV1x4.0-1kV

Thương hiệu: Cadisun

13,150
Có sẵn
33

Trần phú Cáp điện CVV-400-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV1x400-1kV

Thương hiệu: Cadisun

954,500
Có sẵn
34

Trần phú Cáp điện CVV-4×10-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x10-1kV

Thương hiệu: Cadisun

115,500
Có sẵn
35

Trần phú Cáp điện CVV-4×120-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x120-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,211,600
Có sẵn
36

Trần phú Cáp điện CVV-4×150-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,510,080
Có sẵn
37

Trần phú Cáp điện CVV-4×16-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x16-1kV

Thương hiệu: Cadisun

178,500
Có sẵn
38

Trần phú Cáp điện CVV-4×185-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x185-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,889,700
Có sẵn
39

Trần phú Cáp điện CVV-4×240-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x240-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,365,000
Có sẵn
40

Trần phú Cáp điện CVV-4×25-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

279,200
Có sẵn
41

Trần phú Cáp điện CVV-4×300-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x300-1kV

Thương hiệu: Cadisun

3,090,900
Có sẵn
42

Trần phú Cáp điện CVV-4×35-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x35-1kV

Thương hiệu: Cadisun

373,400
Có sẵn
43

Trần phú Cáp điện CVV-4×4-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x4.0-1kV

Thương hiệu: Cadisun

53,560
Có sẵn
44

Trần phú Cáp điện CVV-4×50-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

543,100
Có sẵn
45

Trần phú Cáp điện CVV-4×6-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x6.0-1kV

Thương hiệu: Cadisun

75,200
Có sẵn
46

Trần phú Cáp điện CVV-4×70-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

725,700
Có sẵn
47

Trần phú Cáp điện CVV-4×95-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

981,300
Có sẵn
48

Trần phú Cáp điện CVV-50-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV1x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

131,700
Có sẵn