Cuộn kháng khởi động động cơ (HUR)

Cuộn kháng HUR đưa ra giải pháp khởi động động cơ
Cuộn kháng khởi động động cơ trung thế:
Cuôn kháng bách khoa đưa ra gỉai pháp khởi động động cơ lứoi 3.3kV, 6.6kV … Với phương pháp như như trình bày ở dưới.
Cuộn kháng khởi động động cơ hạ thế:
Cuộn kháng cho điện áp 415V dùng cho động cơ từ 5.5kW đáp ứng yêu cầu của lưới điện.
Gải pháp cuộn kháng khởi động động cơ?

Thứ nhất: Vấn đề mở máy motor công suất lớn cũng đặt ra nhiều vấn đề cho người sử dụng. làm cách nào để khởi đông motor công suất lớn vừa hiệu quả và chi phí lắp đặt hệ thống khởi động vừa phải ?

Cuộn kháng Bách Khoa giới thiệu phương pháp khởi động Motor 3 pha công suất lớn bằng cuộn kháng .

Nguyên lý khởi động dùng cuộn kháng là khi khởi động cuộn kháng được mối tiếp với mạch stator một cuộn kháng 3 pha trong khi khởi động, sau khi động cơ khởi động đạt tốc độ làm việc định mức thì cuộn kháng được cắt ra và đóng điện trực tiếp cho động cơ hoạt động bình thường.
Thứ hai:Những nhà máy bị ảnh hưởng bởi sóng hài ở Việt Nam thường được một số đơn vị thương mại giới thiệu lắp kháng thông thường (6%, 7%,12%,…) và quảng cáo là lọc được sóng hài. Nhưng đó là quan niệm sai lầm vì những cuộn kháng thông thường không thể lọc sóng hài mà chỉ có thể bảo vệ tụ khỏi ảnh hưởng của sóng hài; muốn lọc được sóng hài thì phải tính toán cụ thể công suất của nhà máy, công suất của dòng sóng hài,… từ đó mới chế tạo riêng cuộn kháng phù hợp mới có thể lọc được sóng hài,vì phải chế tạo riêng như thế nên để có thể lọc sóng hài thì hệ thống lọc thụ động
Bảng giá cuộn kháng động cơ
CUÔN KHÁNG BÁCH KHOA KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ 380V 65%-85%-100%
Tên sản phẩm kW Mã hàng Gía bán
Cuộn kháng khởi động động động cơ 5.5 HUR M5.5 2,700,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 7.5 HUR M7.5 2,800,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 15 HUR M15 4,400,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 22 HUR M22 5,900,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 30 HUR M30 6,700,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 37 HUR M37 7,600,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 55 HUR M55 9,000,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 75 HUR M75 10,900,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 90 HUR M90 13,600,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 110 HUR M110 17,000,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 132 HUR M132 20,000,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 155 HUR M155 22,000,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 175 HUR M175 24,800,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 200 HUR M200 29,000,000
Cuộn kháng khởi động động động cơ 250 HUR M250 33,500,000