Cuộn kháng Havec

Cuộn kháng Havec được sản xuất lõi nhôm và lõi đồng. Thông tin chi tiết cuộn kháng vui lòng liên hệ phòng kinh doanh.

Bảng giá cuộn kháng Havec (tham khảo)

Cuộn kháng dùng cho tụ bù 3P 220V – ( p = 7% )
Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR – 220V giá 3,800,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR – 220V giá 4,600,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR – 220V giá 5,800,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR – 220V giá 7,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ bù 3P 440V – ( p = 7% )
Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR – 440V giá 3,500,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR – 440V giá 4,300,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR – 440V giá 5,200,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR – 440V giá 6,400,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR – 440V giá 11,400,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR – 440V giá 15,300,000

Mọi yêu cầu, thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Etinco

HOTLINE: 024 36687326

Email: kd1@etinco.vn