Công tắc ổ cắm

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX, có đèn LED màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8332L1LED_WG

Thương hiệu: Schneider

280,500
Có sẵn
2

Schneider – Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM32_2_3A

Thương hiệu: Schneider

415,800
Có sẵn
3

Schneider – Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX màu trắng

Mã sản phẩm: KB32_WE

Thương hiệu: Schneider

91,300
Có sẵn
4

Schneider – Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB32_AS

Thương hiệu: Schneider

117,700
Có sẵn
5

Schneider – Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX, có đèn LED màu gỗ

Mã sản phẩm: E8332L2LED_WD

Thương hiệu: Schneider

336,600
Có sẵn
6

Schneider – Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX, có đèn LED màu trắng

Mã sản phẩm: E8332L2LED_WE

Thương hiệu: Schneider

280,500
Có sẵn
7

Schneider – Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX, có đèn LED màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8332L2LED_WG

Thương hiệu: Schneider

336,600
Có sẵn
8

Schneider – Bộ công tắc đôi 3 chấu 13A có công tắc mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM25

Thương hiệu: Schneider

683,100
Có sẵn
9

Schneider – Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM31_1_2AR

Thương hiệu: Schneider

289,300
Có sẵn
10

Schneider – Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX màu trắng

Mã sản phẩm: KB31_1_WE

Thương hiệu: Schneider

52,800
Có sẵn
11

Schneider – Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31_1_AS

Thương hiệu: Schneider

66,000
Có sẵn
12

Schneider – Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX, có đèn LED màu gỗ

Mã sản phẩm: E8331L1LED_WD

Thương hiệu: Schneider

187,000
Có sẵn
13

Schneider – Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX, có đèn LED màu trắng

Mã sản phẩm: E8331L1LED_WE

Thương hiệu: Schneider

156,200
Có sẵn
14

Schneider – Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX, có đèn LED màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8331L1LED_WG

Thương hiệu: Schneider

187,000
Có sẵn
15

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM31_2_3A

Thương hiệu: Schneider

321,200
Có sẵn
16

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX màu trắng

Mã sản phẩm: KB31_WE

Thương hiệu: Schneider

56,100
Có sẵn
17

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31_AS

Thương hiệu: Schneider

72,600
Có sẵn
18

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX, có đèn LED màu gỗ

Mã sản phẩm: E8331L2LED_WD

Thương hiệu: Schneider

224,400
Có sẵn
19

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX, có đèn LED màu trắng

Mã sản phẩm: E8331L2LED_WE

Thương hiệu: Schneider

187,000
Có sẵn
20

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX, có đèn LED màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8331L2LED_WG

Thương hiệu: Schneider

224,400
Có sẵn
21

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu gỗ

Mã sản phẩm: E8331D20N_WD_G19

Thương hiệu: Schneider

448,800
Có sẵn
22

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu trắng

Mã sản phẩm: E8331D20N_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

372,900
Có sẵn
23

Schneider – Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8331D20N_WG_G19

Thương hiệu: Schneider

448,800
Có sẵn
24

Schneider – Bộ công tắc đơn 3 chấu 13A có công tắc mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM15

Thương hiệu: Schneider

372,900
Có sẵn
25

Schneider – Bộ công tắc rèm 10A màu trắng

Mã sản phẩm: E8332C_WE

Thương hiệu: Schneider

359,700
Có sẵn
26

Schneider – Bộ công tắc rèm 10A màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8332C_WG

Thương hiệu: Schneider

431,200
Có sẵn
27

Schneider – Bộ công tắc trung gian 10AX màu trắng

Mã sản phẩm: KB31IA_WE

Thương hiệu: Schneider

194,700
Có sẵn
28

Schneider – Bộ công tắc trung gian 10AX màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31IA_AS

Thương hiệu: Schneider

253,000
Có sẵn
29

Schneider – Bộ công tắc trung gian 16AX màu gỗ

Mã sản phẩm: E8331M_WD

Thương hiệu: Schneider

331,100
Có sẵn
30

Schneider – Bộ công tắc trung gian 16AX màu trắng

Mã sản phẩm: E8331M_WE

Thương hiệu: Schneider

276,100
Có sẵn
31

Schneider – Bộ công tắc trung gian 16AX màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8331M_WG

Thương hiệu: Schneider

331,100
Có sẵn
32

Schneider – Bộ nút nhấn chuống 10A màu trắng

Mã sản phẩm: KB31BPB_WE

Thương hiệu: Schneider

68,200
Có sẵn
33

Schneider – Bộ nút nhấn chuống 10A màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31BPB_AS

Thương hiệu: Schneider

88,000
Có sẵn
34

Schneider – Bộ ổ cắm dao cạo râu

Mã sản phẩm: E727_WE

Thương hiệu: Schneider

1,336,500
Có sẵn
35

Schneider – Bộ ổ cắm dao cạo râu màu gỗ

Mã sản phẩm: E83T727V_WD

Thương hiệu: Schneider

2,168,100
Có sẵn
36

Schneider – Bộ ổ cắm dao cạo râu màu trắng

Mã sản phẩm: E83T727V_WE

Thương hiệu: Schneider

1,806,200
Có sẵn
37

Schneider – Bộ ổ cắm dao cạo râu màu trắng Vivace

Mã sản phẩm: KBT727V_WE

Thương hiệu: Schneider

1,301,300
Có sẵn
38

Schneider – Bộ ổ cắm dao cạo râu màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E83T727V_WG

Thương hiệu: Schneider

2,168,100
Có sẵn
39

Schneider – Bộ ổ cắm dao cạo râu màu xám bạc

Mã sản phẩm: KBT727V_AS

Thương hiệu: Schneider

1,425,600
Có sẵn
40

Schneider – Bộ ổ cắm dao cao râu series Concept

Mã sản phẩm: A3727_WE

Thương hiệu: Schneider

1,317,800
Có sẵn
41

Schneider – Bộ ổ cắm đa năng 13A màu trắng

Mã sản phẩm: KB413S_WE

Thương hiệu: Schneider

132,000
Có sẵn
42

Schneider – Bộ ổ cắm đa năng 13A màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB413S_AS

Thương hiệu: Schneider

171,600
Có sẵn
43

Schneider – Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu gỗ

Mã sản phẩm: E8332RJS4_WD

Thương hiệu: Schneider

372,900
Có sẵn
44

Schneider – Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu trắng

Mã sản phẩm: E8332RJS4_WE

Thương hiệu: Schneider

311,300
Có sẵn
45

Schneider – Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu trắng Vivace

Mã sản phẩm: KB32TS_WE

Thương hiệu: Schneider

177,100
Có sẵn
46

Schneider – Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8332RJS4_WG

Thương hiệu: Schneider

372,900
Có sẵn
47

Schneider – Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB32TS_AS

Thương hiệu: Schneider

229,900
Có sẵn
48

Schneider – Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu gỗ

Mã sản phẩm: E8331RJS4_WD

Thương hiệu: Schneider

233,200
Có sẵn