Công tắc ổ cắm

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Panasonic Phích cắm locking WF6420

Mã sản phẩm: WF6420

Thương hiệu: Panasonic

210,000
Có sẵn
2

Panasonic Phích cắm locking WF64230

Mã sản phẩm: WF64230

Thương hiệu: Panasonic

480,000
Có sẵn
3

Panasonic Phích cắm locking WN3040K-8

Mã sản phẩm: WN3040K-8

Thương hiệu: Panasonic

90,000
Có sẵn
4

Panasonic Pin dùng cho TB118

Mã sản phẩm: TB380N2457

Thương hiệu: Panasonic

190,000
Có sẵn
5

Panasonic Sensor chính WTKG2411-P

Mã sản phẩm: WTKG2411-P

Thương hiệu: Panasonic

1,450,000
Có sẵn
6

Panasonic Sensor phụ WTKG2911-P

Mã sản phẩm: WTKG2911-P

Thương hiệu: Panasonic

870,000
Có sẵn
7

Panasonic Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS

Mã sản phẩm: WBC7010

Thương hiệu: Panasonic

130,000
Có sẵn
8

Panasonic Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS

Mã sản phẩm: WBC7020

Thương hiệu: Panasonic

180,000
Có sẵn
9

Panasonic Thiết bị tự động bật sáng loại gắn nổi WTKG2311

Mã sản phẩm: WTKG2311

Thương hiệu: Panasonic

2,350,000
Có sẵn
10

Panasonic Thiết bị tự động bật sáng WTKG2310-P

Mã sản phẩm: WTKG2310-P

Thương hiệu: Panasonic

1,080,000
Có sẵn
11

Panasonic Tủ điện phân phối NBD313

Mã sản phẩm: NBD313

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
12

Panasonic Tủ điện phân phối NBD313-232

Mã sản phẩm: NBD313-232

Thương hiệu: Panasonic

875,000
Có sẵn
13

Schneider – Bộ công tắc “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”,”Vui lòng chờ” màu gỗ

Mã sản phẩm: E8333DMWS_WD

Thương hiệu: Schneider

713,900
Có sẵn
14

Schneider – Bộ công tắc “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”,”Vui lòng chờ” màu trắng

Mã sản phẩm: E8333DMWS_WE

Thương hiệu: Schneider

595,100
Có sẵn
15

Schneider – Bộ công tắc “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”,”Vui lòng chờ” màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8333DMWS_WG

Thương hiệu: Schneider

713,900
Có sẵn
16

Schneider – Bộ công tắc 2 cực 20A có báo đèn màu trắng

Mã sản phẩm: KB31D20NE_WE

Thương hiệu: Schneider

143,000
Có sẵn
17

Schneider – Bộ công tắc 2 cực 20A có báo đèn màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31D20NE_AS

Thương hiệu: Schneider

188,100
Có sẵn
18

Schneider – Bộ công tắc ba 1 chiều 10A mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM33_1_2AR

Thương hiệu: Schneider

475,200
Có sẵn
19

Schneider – Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX màu trắng

Mã sản phẩm: KB33_1_WE

Thương hiệu: Schneider

99,000
Có sẵn
20

Schneider – Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB33_1_AS

Thương hiệu: Schneider

128,700
Có sẵn
21

Schneider – Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX, có đèn LED màu gỗ

Mã sản phẩm: E8333L1LED_WD

Thương hiệu: Schneider

387,200
Có sẵn
22

Schneider – Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX, có đèn LED màu trắng

Mã sản phẩm: E8333L1LED_WE

Thương hiệu: Schneider

323,400
Có sẵn
23

Schneider – Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX, có đèn LED màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8333L1LED_WG

Thương hiệu: Schneider

387,200
Có sẵn
24

Schneider – Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM34_1_2AR

Thương hiệu: Schneider

508,200
Có sẵn
25

Schneider – Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX màu trắng

Mã sản phẩm: KB34_1_WE

Thương hiệu: Schneider

209,000
Có sẵn
26

Schneider – Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB34_1_AS

Thương hiệu: Schneider

272,800
Có sẵn
27

Schneider – Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX, có đèn LED màu gỗ

Mã sản phẩm: E8334L1LED_WD

Thương hiệu: Schneider

597,300
Có sẵn
28

Schneider – Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX, có đèn LED màu trắng

Mã sản phẩm: E8334L1LED_WE

Thương hiệu: Schneider

497,200
Có sẵn
29

Schneider – Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX, có đèn LED màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8334L1LED_WG

Thương hiệu: Schneider

597,300
Có sẵn
30

Schneider – Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu gỗ

Mã sản phẩm: E8331EKT_WD

Thương hiệu: Schneider

1,460,800
Có sẵn
31

Schneider – Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu trắng

Mã sản phẩm: E8331EKT_WE

Thương hiệu: Schneider

1,217,700
Có sẵn
32

Schneider – Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu trắng Vivace

Mã sản phẩm: KB31EKT_WE

Thương hiệu: Schneider

859,100
Có sẵn
33

Schneider – Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8331EKT_WG

Thương hiệu: Schneider

1,460,800
Có sẵn
34

Schneider – Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31EKT_AS

Thương hiệu: Schneider

985,600
Có sẵn
35

Schneider – Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”

Mã sản phẩm: KB32SDC_AS

Thương hiệu: Schneider

397,100
Có sẵn
36

Schneider – Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng” màu trắng

Mã sản phẩm: KB31BD_C_WE

Thương hiệu: Schneider

334,400
Có sẵn
37

Schneider – Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng” màu trắng sê-ri vivace

Mã sản phẩm: KB32SDC_WE

Thương hiệu: Schneider

304,700
Có sẵn
38

Schneider – Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng” màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31BD_C_AS

Thương hiệu: Schneider

434,500
Có sẵn
39

Schneider – Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”,”Vui lòng chờ” màu gỗ

Mã sản phẩm: E8331BPDMW_WD

Thương hiệu: Schneider

784,300
Có sẵn
40

Schneider – Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”,”Vui lòng chờ” màu trắng

Mã sản phẩm: E8331BPDMW_WE

Thương hiệu: Schneider

653,400
Có sẵn
41

Schneider – Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”,”Xin dọn phòng”,”Vui lòng chờ” màu vàng ánh kim

Mã sản phẩm: E8331BPDMW_WG

Thương hiệu: Schneider

784,300
Có sẵn
42

Schneider – Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu trắng

Mã sản phẩm: KB31RF250_WE

Thương hiệu: Schneider

385,000
Có sẵn
43

Schneider – Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB31RF250_AS

Thương hiệu: Schneider

500,500
Có sẵn
44

Schneider – Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A mặt kim loại

Mã sản phẩm: ESM32_1_2AR

Thương hiệu: Schneider

374,000
Có sẵn
45

Schneider – Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX màu trắng

Mã sản phẩm: KB32_1_WE

Thương hiệu: Schneider

72,600
Có sẵn
46

Schneider – Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX màu xám bạc

Mã sản phẩm: KB32_1_AS

Thương hiệu: Schneider

96,800
Có sẵn
47

Schneider – Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX, có đèn LED màu gỗ

Mã sản phẩm: E8332L1LED_WD

Thương hiệu: Schneider

280,500
Có sẵn
48

Schneider – Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX, có đèn LED màu trắng

Mã sản phẩm: E8332L1LED_WE

Thương hiệu: Schneider

234,300
Có sẵn