Công tắc ổ cắm

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Panasonic Ổ cắm đơn có màng che và dây nối đất

Mã sản phẩm: WEV1181-7H

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
2

Panasonic Ổ cắm đơn không màn che

Mã sản phẩm: WEV1091SW

Thương hiệu: Panasonic

27,000
Có sẵn
3

Panasonic Ổ cắm đơn loại phích cắm dẹp

Mã sản phẩm: WEG1001SW

Thương hiệu: Panasonic

27,000
Có sẵn
4

Panasonic Ổ cắm đơn loại phích cắm tròn

Mã sản phẩm: WEG1090SW

Thương hiệu: Panasonic

27,000
Có sẵn
5

Panasonic Ổ cắm đơn WN1001-7KW

Mã sản phẩm: WN1001-7KW

Thương hiệu: Panasonic

29,000
Có sẵn
6

Panasonic Ổ cắm đơn WN10907KW

Mã sản phẩm: WN10907KW

Thương hiệu: Panasonic

29,000
Có sẵn
7

Panasonic Ổ cắm đơn WNV1091-7W

Mã sản phẩm: WNV1091-7W

Thương hiệu: Panasonic

24,000
Có sẵn
8

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4132-6F78

Mã sản phẩm: F4132-6F78

Thương hiệu: Panasonic

235,000
Có sẵn
9

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4142-6F78

Mã sản phẩm: F4142-6F78

Thương hiệu: Panasonic

265,000
Có sẵn
10

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4152-6F78

Mã sản phẩm: F4152-6F78

Thương hiệu: Panasonic

275,000
Có sẵn
11

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4232-6F78

Mã sản phẩm: F4232-6F78

Thương hiệu: Panasonic

410,000
Có sẵn
12

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4252-6F78

Mã sản phẩm: F4252-6F78

Thương hiệu: Panasonic

450,000
Có sẵn
13

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F433-6

Mã sản phẩm: F433-6

Thương hiệu: Panasonic

620,000
Có sẵn
14

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F433-6FC

Mã sản phẩm: F433-6FC

Thương hiệu: Panasonic

620,000
Có sẵn
15

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F434-6FC

Mã sản phẩm: F434-6FC

Thương hiệu: Panasonic

665,000
Có sẵn
16

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F435-6FC

Mã sản phẩm: F435-6FC

Thương hiệu: Panasonic

710,000
Có sẵn
17

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F443-6

Mã sản phẩm: F443-6

Thương hiệu: Panasonic

1,520,000
Có sẵn
18

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F444-6

Mã sản phẩm: F444-6

Thương hiệu: Panasonic

1,670,000
Có sẵn
19

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F445-6

Mã sản phẩm: F445-6

Thương hiệu: Panasonic

1,860,000
Có sẵn
20

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3132-6

Mã sản phẩm: F3132-6

Thương hiệu: Panasonic

325,000
Có sẵn
21

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3142-6

Mã sản phẩm: F3142-6

Thương hiệu: Panasonic

375,000
Có sẵn
22

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3152-6

Mã sản phẩm: F3152-6

Thương hiệu: Panasonic

400,000
Có sẵn
23

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3232-6

Mã sản phẩm: F3232-6

Thương hiệu: Panasonic

410,000
Có sẵn
24

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3242-6

Mã sản phẩm: F3242-6

Thương hiệu: Panasonic

430,000
Có sẵn
25

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3252-6

Mã sản phẩm: F3252-6

Thương hiệu: Panasonic

450,000
Có sẵn
26

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F333-6

Mã sản phẩm: F333-6

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
27

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F334-6

Mã sản phẩm: F334-6

Thương hiệu: Panasonic

665,000
Có sẵn
28

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F335-6

Mã sản phẩm: F335-6

Thương hiệu: Panasonic

710,000
Có sẵn
29

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F343-6

Mã sản phẩm: F343-6

Thương hiệu: Panasonic

1,570,000
Có sẵn
30

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F344-6

Mã sản phẩm: F344-6

Thương hiệu: Panasonic

1,680,000
Có sẵn
31

Panasonic Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F345-6

Mã sản phẩm: F345-6

Thương hiệu: Panasonic

1,780,000
Có sẵn
32

Panasonic Ổ cắm gắn âm, dạng thẳng F3242-3V

Mã sản phẩm: F3242-3V

Thương hiệu: Panasonic

460,000
Có sẵn
33

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F1132-6

Mã sản phẩm: F1132-6

Thương hiệu: Panasonic

407,000
Có sẵn
34

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F1142-6

Mã sản phẩm: F1142-6

Thương hiệu: Panasonic

470,000
Có sẵn
35

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F1152-6

Mã sản phẩm: F1152-6

Thương hiệu: Panasonic

515,000
Có sẵn
36

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F1232-6

Mã sản phẩm: F1232-6

Thương hiệu: Panasonic

550,000
Có sẵn
37

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F1242-6

Mã sản phẩm: F1242-6

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
38

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F1252-6

Mã sản phẩm: F1252-6

Thương hiệu: Panasonic

625,000
Có sẵn
39

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F133-6

Mã sản phẩm: F133-6

Thương hiệu: Panasonic

980,000
Có sẵn
40

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F134-6

Mã sản phẩm: F134-6

Thương hiệu: Panasonic

1,080,000
Có sẵn
41

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F135-6

Mã sản phẩm: F135-6

Thương hiệu: Panasonic

1,180,000
Có sẵn
42

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F143-6

Mã sản phẩm: F143-6

Thương hiệu: Panasonic

2,400,000
Có sẵn
43

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F144-6

Mã sản phẩm: F144-6

Thương hiệu: Panasonic

2,550,000
Có sẵn
44

Panasonic Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F145-6

Mã sản phẩm: F145-6

Thương hiệu: Panasonic

270,000
Có sẵn
45

Panasonic Ổ cắm locking loại nổi, màu đen WK2315K

Mã sản phẩm: WK2315K

Thương hiệu: Panasonic

178,000
Có sẵn
46

Panasonic Ổ cắm locking loại nổi, màu đen WK2320K

Mã sản phẩm: WK2320K

Thương hiệu: Panasonic

210,000
Có sẵn
47

Panasonic Ổ cắm locking loại nổi, màu đen WK2330

Mã sản phẩm: WK2330

Thương hiệu: Panasonic

620,000
Có sẵn
48

Panasonic Ổ cắm locking loại nổi, màu đen WK2420K

Mã sản phẩm: WK2420K

Thương hiệu: Panasonic

325,000
Có sẵn