Công tắc ổ cắm

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt ổ cắm chữ nhật

Mã sản phẩm: S323DV

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
2

Sino Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt ổ cắm vuông

Mã sản phẩm: S223DV

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
3

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S18C

Mã sản phẩm: S18CO+S2157

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
4

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S66

Mã sản phẩm: S660+S3157L

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
5

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S68

Mã sản phẩm: S680+S2157

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
6

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thật kiểu mặt SC

Mã sản phẩm: SCO+S2157

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
7

Sino Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: ST121M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
8

Sino Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã sản phẩm: ST121HA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
9

Sino Mặt nhựa chưa 1 MCCB kiểu B

Mã sản phẩm: ST121HB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
10

Sino Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: ST122M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
11

Sino Module nối dây cho ổ cắm sàn

Mã sản phẩm: U005

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
12

Sino Nắp đậy dùng cho hộp chữ nhật

Mã sản phẩm: S21570

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
13

Sino Nắp đậy dùng cho mặt đế âm nhựa mặt 4/6 module

Mã sản phẩm: S21580

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
14

Sino Nút che ổ cắm

Mã sản phẩm: PSC

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
15

Sino Nút che trơn

Mã sản phẩm: SX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
16

Sino Nút che trơn A96

Mã sản phẩm: A96X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
17

Sino Nút nhấn chuông

Mã sản phẩm: S30MBP2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
18

Sino Nút nhấn chuông – kín nước

Mã sản phẩm: WBM

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
19

Sino Nút nhấn chuông 3A

Mã sản phẩm: A96MBP2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
20

Sino Nút nhấn chuông có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S30MBPN

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
21

Sino Ổ cắm Anten Tivi

Mã sản phẩm: A96TV

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
22

Sino Ổ cắm Anten TV

Mã sản phẩm: S30TV75MS

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
23

Sino Ổ cắm điện thoại 4 dây

Mã sản phẩm: S30RJ40

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
24

Sino Ổ cắm điện thoại 4 dây A96

Mã sản phẩm: A96RJ40

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
25

Sino Ổ cắm điện thoại 4 dây có dây đấu sẵn

Mã sản phẩm: S30RJ40W

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
26

Sino Ổ cắm điện thoại 4 dây có dây đấu sẵn A96

Mã sản phẩm: A96RJ40W

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
27

Sino Ổ cắm điện thoại 4 day có màn che

Mã sản phẩm: A96RJ40M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
28

Sino Ổ cắm điện thoại 6 dây

Mã sản phẩm: S30RJ64

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
29

Sino Ổ cắm máy tính 8 dây

Mã sản phẩm: S30RJ88

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
30

Sino Ổ cắm máy tính 8 dây A96

Mã sản phẩm: A96RJ88

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
31

Sino Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che

Mã sản phẩm: A96RJ88M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
32

Sino Ống cầu chì

Mã sản phẩm: FTD

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
33

Sino S18 1 công tắc 1 chiều + 1 công tắc 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S182D1D2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
34

Sino S18 1 công tắc 1 chiều + 1 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S182N1N2R

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
35

Sino S18 1 công tắc 1 chiều + 2 công tắc 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S183D12D2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
36

Sino S18 1 công tắc 1 chiều + 2 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S183N12N2R

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
37

Sino S18 2 công tắc 1 chiều + 1 công tắc 1 công tắc 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S1832D1D2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
38

Sino S18 2 công tắc 1 chiều + 1 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S1832N1N2R

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
39

Sino S18 Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo A

Mã sản phẩm: S18KT+SKTA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
40

Sino S18 Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo B

Mã sản phẩm: S18KT+SKTB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
41

Sino S18 Chìa khóa bộ ngắt điện A

Mã sản phẩm: S18SKTA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
42

Sino S18 Chìa khóa bộ ngắt điện B

Mã sản phẩm: S18SKTB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
43

Sino S18 Chiết áp đèn 1000VA liền mặt

Mã sản phẩm: S18303

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
44

Sino S18 Chiết áp đèn 500VA liền mặt

Mã sản phẩm: S18301

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
45

Sino S18 Chiết áp quạt 400VA liền mặt

Mã sản phẩm: S18302

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
46

Sino S18 Công tắc ba 1 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S183D1

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
47

Sino S18 Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S183N1R

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
48

Sino S18 Công tắc ba 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S183D2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn