Công tắc ổ cắm

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 20A

Mã sản phẩm: S56SO420GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,213,300
Có sẵn
2

Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 32A

Mã sản phẩm: S56SO432GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,461,900
Có sẵn
3

Schneider – Ổ cắm IP66 4P 500V 50A

Mã sản phẩm: S56SO450GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,574,100
Có sẵn
4

Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 20A

Mã sản phẩm: S56SO520GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,906,300
Có sẵn
5

Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 32A

Mã sản phẩm: S56SO532GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,906,300
Có sẵn
6

Schneider – Ổ cắm IP66 5P 500V 50A

Mã sản phẩm: S56SO540GY_G15

Thương hiệu: Schneider

1,906,300
Có sẵn
7

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e

Mã sản phẩm: ACTRJ30M5ENSUWE

Thương hiệu: Schneider

124,300
Có sẵn
8

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e series Concept

Mã sản phẩm: 3031RJ88SMA5_G19

Thương hiệu: Schneider

174,900
Có sẵn
9

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e size M

Mã sản phẩm: F50RJ5EM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

188,100
Có sẵn
10

Schneider – Ổ cắm mạng cat5e size S

Mã sản phẩm: F30RJ5EM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

161,700
Có sẵn
11

Schneider – Ổ cắm mạng cat6 size M

Mã sản phẩm: F50RJ8M6_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

210,100
Có sẵn
12

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKW16W423

Thương hiệu: Schneider

250,800
Có sẵn
13

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKW32W423

Thương hiệu: Schneider

413,600
Có sẵn
14

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKW16W434

Thương hiệu: Schneider

314,600
Có sẵn
15

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKW32W434

Thương hiệu: Schneider

457,600
Có sẵn
16

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKW16W435

Thương hiệu: Schneider

325,600
Có sẵn
17

Schneider – Ổ cắm nổi IP44 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKW32W435

Thương hiệu: Schneider

452,100
Có sẵn
18

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 125A

Mã sản phẩm: 81190

Thương hiệu: Schneider

3,778,500
Có sẵn
19

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKW16W723

Thương hiệu: Schneider

502,700
Có sẵn
20

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKW32W723

Thương hiệu: Schneider

674,300
Có sẵn
21

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 2P+E 230V 63A

Mã sản phẩm: 81178

Thương hiệu: Schneider

1,469,600
Có sẵn
22

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81194

Thương hiệu: Schneider

3,957,800
Có sẵn
23

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKW16W734

Thương hiệu: Schneider

556,600
Có sẵn
24

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKW32W734

Thương hiệu: Schneider

694,100
Có sẵn
25

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 3P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81182

Thương hiệu: Schneider

1,523,500
Có sẵn
26

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81195

Thương hiệu: Schneider

4,062,300
Có sẵn
27

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKW16W735

Thương hiệu: Schneider

643,500
Có sẵn
28

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKW32W735

Thương hiệu: Schneider

819,500
Có sẵn
29

Schneider – Ổ cắm nổi IP67 4P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81183

Thương hiệu: Schneider

1,765,500
Có sẵn
30

Schneider – Ổ cắm sạc USB 2.1A đôi

Mã sản phẩm: 3032USB_WE

Thương hiệu: Schneider

390,500
Có sẵn
31

Schneider – Ổ cắm sạc USB 2.1A đơn

Mã sản phẩm: 3031USB_WE

Thương hiệu: Schneider

293,700
Có sẵn
32

Schneider – Ổ cắm Schuko 16A

Mã sản phẩm: E426_16_WE

Thương hiệu: Schneider

161,700
Có sẵn
33

Schneider – Ổ cắm TV size M

Mã sản phẩm: F50TVSM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

68,200
Có sẵn
34

Schneider – Ổ cắm TV size S

Mã sản phẩm: F30TVSM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

62,700
Có sẵn
35

Schneider – Ổ data cat6 size S

Mã sản phẩm: 8431SRJ6V_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

278,300
Có sẵn
36

Schneider – Ổ data cat6 size S màu trắng

Mã sản phẩm: 8431SRJ6V_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

240,900
Có sẵn
37

Schneider – Ổ điện thoại

Mã sản phẩm: DCV30MNUWT

Thương hiệu: Schneider

104,500
Có sẵn
38

Schneider – Ổ điện thoại size S

Mã sản phẩm: 8431SRJ4_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

145,200
Có sẵn
39

Schneider – Ổ điện thoại size S màu trắng

Mã sản phẩm: 8431SRJ4_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

125,400
Có sẵn
40

Schneider – Ổ nối ba ngả IP44 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKZM409

Thương hiệu: Schneider

1,654,400
Có sẵn
41

Schneider – Ổ nối ba ngả IP67 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKZM709

Thương hiệu: Schneider

1,994,300
Có sẵn
42

Schneider – Ổ nối di động IP44 2P+E 230V 16A

Mã sản phẩm: PKF16M423

Thương hiệu: Schneider

185,900
Có sẵn
43

Schneider – Ổ nối di động IP44 2P+E 230V 32A

Mã sản phẩm: PKF32M423

Thương hiệu: Schneider

277,200
Có sẵn
44

Schneider – Ổ nối di động IP44 3P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16M434

Thương hiệu: Schneider

211,200
Có sẵn
45

Schneider – Ổ nối di động IP44 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32M434

Thương hiệu: Schneider

331,100
Có sẵn
46

Schneider – Ổ nối di động IP44 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16M435

Thương hiệu: Schneider

245,300
Có sẵn
47

Schneider – Ổ nối di động IP44 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32M435

Thương hiệu: Schneider

413,600
Có sẵn
48

Schneider – Ổ nối di động IP67 2P+E 230V 125A

Mã sản phẩm: 81490

Thương hiệu: Schneider

3,099,800
Có sẵn