Công tắc ổ cắm

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G734

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
2

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 3P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81682

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
3

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 125A

Mã sản phẩm: 81695

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
4

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 16A

Mã sản phẩm: PKF16G735

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
5

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 32A

Mã sản phẩm: PKF32G735

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
6

Schneider – Ổ cắm âm dạng thẳng IP67 4P+E 400V 63A

Mã sản phẩm: 81683

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
7

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm màu nhũ bạc

Mã sản phẩm: CON224_ABE_G5

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
8

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ bạc

Mã sản phẩm: E224F_ABE

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
9

Schneider – Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm màu nhũ vàng

Mã sản phẩm: E224F_BAS

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
10

Schneider – Ổ cắm angten TV

Mã sản phẩm: 30TV75MS_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
11

Schneider – Ổ cắm angten TV sê-ri Concept

Mã sản phẩm: 3031TV75MS_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
12

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 10A

Mã sản phẩm: S56C310GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
13

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 13A

Mã sản phẩm: S56C313GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
14

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 15A

Mã sản phẩm: S56C315GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
15

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 15A RC

Mã sản phẩm: S56C315RCGY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
16

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 20A

Mã sản phẩm: S56C320GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
17

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 3P 250V 32A

Mã sản phẩm: S56C332GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
18

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 20A

Mã sản phẩm: S56C420GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
19

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 32A

Mã sản phẩm: S56C432GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
20

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 4P 500V 50A

Mã sản phẩm: S56C450GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
21

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 20A

Mã sản phẩm: S56C520GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
22

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 32A

Mã sản phẩm: S56C532GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
23

Schneider – Ổ cắm có công tắc IP66 5P 500V 40A

Mã sản phẩm: S56C540GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
24

Schneider – Ổ cắm dao cạo râu

Mã sản phẩm: A84727_SZ

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
25

Schneider – Ổ cắm dao cạo râu màu trắng

Mã sản phẩm: A84727_WE

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
26

Schneider – Ổ cắm đa năng 13A size M

Mã sản phẩm: F1426UAM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
27

Schneider – Ổ cắm điện thoại

Mã sản phẩm: 3031RJ64M_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
28

Schneider – Ổ cắm điện thoại size M

Mã sản phẩm: F50RJ4M_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
29

Schneider – Ổ cắm điện thoại size S

Mã sản phẩm: F30R4M_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
30

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Mã sản phẩm: 3426UEST2M_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
31

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L

Mã sản phẩm: F1426UEST2M_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
32

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L màu trắng

Mã sản phẩm: 84426LUES2_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
33

Schneider – Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L Series Zencelo A

Mã sản phẩm: 84426LUES2_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
34

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A

Mã sản phẩm: 3426USM_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
35

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size M

Mã sản phẩm: F1426USM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
36

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S

Mã sản phẩm: F30426USM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
37

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S màu trắng

Mã sản phẩm: 84426SUS_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
38

Schneider – Ổ cắm đơn 2 chấu 10A size S Series Zencelo A

Mã sản phẩm: 84426SUS_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
39

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Mã sản phẩm: 3426UESTM_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
40

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size M

Mã sản phẩm: F1426UESM_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
41

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size S

Mã sản phẩm: 84426MUES_BZ_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
42

Schneider – Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size S màu trắng

Mã sản phẩm: 84426MUES_WE_G19

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
43

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 10A

Mã sản phẩm: S56SO310GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
44

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 13A

Mã sản phẩm: S56SO313GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
45

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 15A

Mã sản phẩm: S56SO315GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
46

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 15A RP

Mã sản phẩm: S56SO315RPGY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
47

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 20A

Mã sản phẩm: S56SO320GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
48

Schneider – Ổ cắm IP66 3P 250V 32A

Mã sản phẩm: S56SO332GY_G15

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn