Công tắc ổ cắm SINO

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 module

Mã sản phẩm: S18C2XA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
2

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 module

Mã sản phẩm: S18C3XA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
3

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B

Mã sản phẩm: S18C122AB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
4

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 module

Mã sản phẩm: S18C2XB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
5

Sino S18C Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 module

Mã sản phẩm: S18C3XB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
6

Sino S18C Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S18C122M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
7

Sino S18CC Công tắc ” Xin đừng quấy rầy”

Mã sản phẩm: S18CCBPD

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
8

Sino S18CC Công tắc “Xin vệ sinh phòng”

Mã sản phẩm: S18CCBPM

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
9

Sino S18CC Công tắc 2 chiều

Mã sản phẩm: S18CCMS

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
10

Sino S18CC Công tắc 2 chiều có đèn báo

Mã sản phẩm: S18CCMNS

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
11

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn

Mã sản phẩm: S18CCML

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
12

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo

Mã sản phẩm: S18CCMNL

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
13

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có vạch bạc

Mã sản phẩm: S16CCMLA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
14

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung

Mã sản phẩm: S18CCMM

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
15

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo

Mã sản phẩm: S18CCMNM

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
16

Sino S18CC Công tắc 2 chiều cỡ trung có vạch bạc

Mã sản phẩm: S18CCMMA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
17

Sino S18CC Công tắc 2 chiều có vạch bạc

Mã sản phẩm: S18CCMSA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
18

Sino S18CC Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: S18CCMD20S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
19

Sino S18CC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều

Mã sản phẩm: S18CCM2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
20

Sino S18CC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều có vạch bạc

Mã sản phẩm: S18CCM2A

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
21

Sino S18CC Công tắc trung gian đa chiều

Mã sản phẩm: S18CCMI

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
22

Sino S18CC Đèn báo “Xin đừng quấy rầy”

Mã sản phẩm: S18CCNDP

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
23

Sino S18CC Đèn báo “Xin vệ sinh phòng”

Mã sản phẩm: S18CCNPM

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
24

Sino S18CC Đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S18CCNRD

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
25

Sino S18CC Đèn báo xanh

Mã sản phẩm: S18CCNGN

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
26

Sino S18CC Hạt cầu chì 10A

Mã sản phẩm: S18CCBTD

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
27

Sino S18CC Hạt chiết áp đèn 500VA

Mã sản phẩm: S18CC500VX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
28

Sino S18CC Hạt chiết áp đèn 800VA

Mã sản phẩm: S18CC800VX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
29

Sino S18CC Hạt chiết áp quạt 400VA

Mã sản phẩm: S18CC400VX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
30

Sino S18CC Mặt 1 module

Mã sản phẩm: S18CC1X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
31

Sino S18CC Mặt 1 module cỡ trung

Mã sản phẩm: S18CC1XM

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
32

Sino S18CC Mặt 2 module

Mã sản phẩm: S18CC2X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
33

Sino S18CC Mặt 2 module dạng liền

Mã sản phẩm: S18CCXX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
34

Sino S18CC Mặt 3 module

Mã sản phẩm: S18CC3X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
35

Sino S18CC Mặt 4 module

Mã sản phẩm: S18CC4X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
36

Sino S18CC Mặt 5 module

Mã sản phẩm: S18CC5X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
37

Sino S18CC Mặt 6 module

Mã sản phẩm: S18CC6X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
38

Sino S18CC Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S18CC121M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
39

Sino S18CC Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Mã sản phẩm: S18CC121HB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
40

Sino S18CC Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 module

Mã sản phẩm: S18CC2XB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
41

Sino S18CC Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 module

Mã sản phẩm: S18CC3XB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
42

Sino S18CC Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S18CC122M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
43

Sino S18CC Nút nhấn chuông cỡ lớn

Mã sản phẩm: S18CCMBP2L

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
44

Sino S18CC Nút nhấn chuông cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: S18CCMBP2S

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
45

Sino S18CC Nút nhấn chuông cỡ trung

Mã sản phẩm: S18CCMBP2M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
46

Sino S18CC Ổ cắm 2 chấu có màn che

Mã sản phẩm: S18CCU

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
47

Sino S18CC Ổ cắm 3 chấu có màn che

Mã sản phẩm: S18CCUE

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
48

Sino S18CC Ổ cắm Anten Tivi

Mã sản phẩm: S18CCTV

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn