Công tắc ổ cắm SINO

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino S18 Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S18UX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
2

Sino S18 Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S18UXX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
3

Sino S18 Ổ cắm đơn 3 chấu

Mã sản phẩm: S18UE

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
4

Sino S18 Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S18UEX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
5

Sino S18 Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S18UEXX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
6

Sino S18 Thẻ từ

Mã sản phẩm: SKT501

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
7

Sino S18 Viền đôi trắng

Mã sản phẩm: S18WD

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
8

Sino S18 Viền đôi trắng dọc

Mã sản phẩm: S18WDV

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
9

Sino S18 Viền đơn màu

Mã sản phẩm: S18CS

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
10

Sino S18 Viền đơn trắng

Mã sản phẩm: S18WS

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
11

Sino S18 Viền đơn trắng loại dọc

Mã sản phẩm: S18WSV

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
12

Sino S186 Công tắc 1 chiều

Mã sản phẩm: S18612M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
13

Sino S186 Công tắc 2 chiều

Mã sản phẩm: S186M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
14

Sino S186 Mặt 1 lỗ

Mã sản phẩm: S1861X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
15

Sino S186 Mặt 2 lỗ

Mã sản phẩm: S1862X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
16

Sino S186 Mặt 3 lỗ

Mã sản phẩm: S1863X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
17

Sino S186 Mặt 4 lỗ

Mã sản phẩm: S1864X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
18

Sino S186 Mặt 5 lỗ

Mã sản phẩm: S1865X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
19

Sino S186 Mặt 6 lỗ

Mã sản phẩm: S1866X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
20

Sino S186 Mặt che trơn

Mã sản phẩm: S1860

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
21

Sino S186 Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S186121M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
22

Sino S186 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã sản phẩm: S186121HA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
23

Sino S186 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Mã sản phẩm: S186121HB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
24

Sino S186 Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S186122M

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
25

Sino S186 Mặt nhựa chứa MCCB kiểu A và B

Mã sản phẩm: S186121AB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
26

Sino S186 Ổ cắm ba 2 chấu

Mã sản phẩm: S186U3

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
27

Sino S186 Ổ cắm đôi 2 chấu

Mã sản phẩm: S186U2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
28

Sino S186 Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S186U2X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
29

Sino S186 Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S186U2XX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
30

Sino S186 Ổ cắm đôi 3 chấu

Mã sản phẩm: S186UE2

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
31

Sino S186 Ổ cắm đơn 2 chấu

Mã sản phẩm: S186U

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
32

Sino S186 Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S186UX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
33

Sino S186 Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S186UXX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
34

Sino S186 Ổ cắm đơn 3 chấu

Mã sản phẩm: S186UE

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
35

Sino S186 Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S186UEX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
36

Sino S186 Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S186UEXX

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
37

Sino S186 Viền đôi trắng

Mã sản phẩm: S186WD

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
38

Sino S186 Viền đơn trắng

Mã sản phẩm: S186WS

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
39

Sino S18A Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo A

Mã sản phẩm: S18AKT+SKTA

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
40

Sino S18A Bộ chìa khóa ngắt điện có Đèn báo B

Mã sản phẩm: S18AKT+SKTB

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
41

Sino S18A Công tắc dùng thẻ từ có thời gian chậm

Mã sản phẩm: S18A/501

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
42

Sino S18A Mặt 1 lỗ

Mã sản phẩm: S18A1X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
43

Sino S18A Mặt 2 lỗ

Mã sản phẩm: S18A2X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
44

Sino S18A Mặt 3 lỗ

Mã sản phẩm: S18A3X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
45

Sino S18A Mặt 4 lỗ

Mã sản phẩm: S18A4X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
46

Sino S18A Mặt 5 lỗ

Mã sản phẩm: S18A5X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
47

Sino S18A Mặt 6 lỗ

Mã sản phẩm: S18A6X

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn
48

Sino S18A Mặt che trơn

Mã sản phẩm: S18A0

Thương hiệu: Sino

Liên hệ
Có sẵn