Công tắc ổ cắm SINO

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino S18 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S181N1R

Thương hiệu: Sino

26,800
Có sẵn
2

Sino S18 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S181D2

Thương hiệu: Sino

24,800
Có sẵn
3

Sino S18 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S181N2R

Thương hiệu: Sino

32,600
Có sẵn
4

Sino S18 Đầu ra dây cáp + đầu nối + mặt

Mã sản phẩm: S1831TB

Thương hiệu: Sino

43,500
Có sẵn
5

Sino S18 Đầu ra dây cáp liền mặt

Mã sản phẩm: S1831T0

Thương hiệu: Sino

34,500
Có sẵn
6

Sino S18 Đầu ra dây cáp với đầu nối

Mã sản phẩm: S1838TB

Thương hiệu: Sino

33,000
Có sẵn
7

Sino S18 Mặt 1 lỗ

Mã sản phẩm: S181X

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
8

Sino S18 Mặt 2 lỗ

Mã sản phẩm: S182X

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
9

Sino S18 Mặt 3 lỗ

Mã sản phẩm: S183X

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
10

Sino S18 Mặt 4 lỗ

Mã sản phẩm: S184X

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
11

Sino S18 Mặt 5 lỗ

Mã sản phẩm: S185X

Thương hiệu: Sino

16,000
Có sẵn
12

Sino S18 Mặt 6 lỗ

Mã sản phẩm: S186X

Thương hiệu: Sino

16,000
Có sẵn
13

Sino S18 Mặt che trơn

Mã sản phẩm: S180

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
14

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S18121M

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
15

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

Mã sản phẩm: S18121HA

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
16

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B

Mã sản phẩm: S18121AB

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
17

Sino S18 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

Mã sản phẩm: S18121HB

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
18

Sino S18 Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S18122M

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn
19

Sino S18 Nút chuông bản rộng

Mã sản phẩm: S18B

Thương hiệu: Sino

34,500
Có sẵn
20

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S18BNR

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
21

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo đỏ loại dọc

Mã sản phẩm: S18BNRV

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
22

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo xanh

Mã sản phẩm: S18BNG

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
23

Sino S18 Nút chuông bản rộng có đèn báo xanh loại dọc

Mã sản phẩm: S18BNGV

Thương hiệu: Sino

39,600
Có sẵn
24

Sino S18 Nút chuông bản rộng loại dọc

Mã sản phẩm: S18BV

Thương hiệu: Sino

34,500
Có sẵn
25

Sino S18 Nút chuông báo xin vệ sinh phòng và báo không quấy rầy

Mã sản phẩm: S18BPDM

Thương hiệu: Sino

214,000
Có sẵn
26

Sino S18 Nút chuông chống thấm + đèn báo

Mã sản phẩm: WBL

Thương hiệu: Sino

42,500
Có sẵn
27

Sino S18 Nút chuông chống thấm + đèn báo loại dọc

Mã sản phẩm: WBLV

Thương hiệu: Sino

42,500
Có sẵn
28

Sino S18 Ổ cắm “schuko” 16A tiếp đất

Mã sản phẩm: S1816

Thương hiệu: Sino

50,200
Có sẵn
29

Sino S18 Ổ cắm 2 chấu + 1 Ổ 3 chấu

Mã sản phẩm: S1810US

Thương hiệu: Sino

66,500
Có sẵn
30

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu tròn + đèn báo

Mã sản phẩm: S1815N

Thương hiệu: Sino

74,200
Có sẵn
31

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu tròn +công tắc + đèn báo

Mã sản phẩm: S1815SN

Thương hiệu: Sino

74,200
Có sẵn
32

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu vuông có công tắc

Mã sản phẩm: S1813S

Thương hiệu: Sino

77,500
Có sẵn
33

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu vuông có công tắc và đèn báo

Mã sản phẩm: S1813SN

Thương hiệu: Sino

77,500
Có sẵn
34

Sino S18 Ổ cắm 3 chấu vuông có đèn báo

Mã sản phẩm: S1813N

Thương hiệu: Sino

77,500
Có sẵn
35

Sino S18 Ổ cắm 4 dây 3 pha 16A

Mã sản phẩm: S18HD416

Thương hiệu: Sino

91,200
Có sẵn
36

Sino S18 Ổ cắm 4 dây 3 pha 25A

Mã sản phẩm: S18HD425

Thương hiệu: Sino

112,000
Có sẵn
37

Sino S18 Ổ cắm ba 2 chấu

Mã sản phẩm: S18U3

Thương hiệu: Sino

54,800
Có sẵn
38

Sino S18 Ổ cắm dao cạo râu loại dọc

Mã sản phẩm: S182727V

Thương hiệu: Sino

632,000
Có sẵn
39

Sino S18 Ổ cắm dao cạo râu loại ngang

Mã sản phẩm: S182727

Thương hiệu: Sino

632,000
Có sẵn
40

Sino S18 Ổ cắm đa năng có màn che

Mã sản phẩm: S18UAM

Thương hiệu: Sino

41,800
Có sẵn
41

Sino S18 Ổ cắm đa năng có màn che + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S18UAMX

Thương hiệu: Sino

44,500
Có sẵn
42

Sino S18 Ổ cắm đa năng có màn che loại dọc

Mã sản phẩm: S18UAMV

Thương hiệu: Sino

41,800
Có sẵn
43

Sino S18 Ổ cắm đôi 2 chấu

Mã sản phẩm: S18U2

Thương hiệu: Sino

44,600
Có sẵn
44

Sino S18 Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S18U2X

Thương hiệu: Sino

43,500
Có sẵn
45

Sino S18 Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S18U2XX

Thương hiệu: Sino

43,500
Có sẵn
46

Sino S18 Ổ cắm đôi 3 chấu

Mã sản phẩm: S18UE2

Thương hiệu: Sino

57,000
Có sẵn
47

Sino S18 Ổ cắm đôi 3 chấu vuông có công tắc và đèn báo

Mã sản phẩm: S1825SN

Thương hiệu: Sino

191,000
Có sẵn
48

Sino S18 Ổ cắm đơn 2 chấu

Mã sản phẩm: S18U

Thương hiệu: Sino

29,500
Có sẵn