Công tắc ổ cắm SINO

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino Đế âm nhựa tự chống cháy dùng cho ổ cạo râu + ổ đôi 3 chấu

Mã sản phẩm: ET257

Thương hiệu: Sino

14,200
Có sẵn
2

Sino Đế âm nhựa tự chống cháy loại đôi dùng cho mặt chữ nhật

Mã sản phẩm: S2157D

Thương hiệu: Sino

13,800
Có sẵn
3

Sino Đế âm sắt dùng cho mặt chữ nhật

Mã sản phẩm: S157R

Thương hiệu: Sino

7,800
Có sẵn
4

Sino Đế âm sắt dùng cho s182727, s1825sn, s68g25n

Mã sản phẩm: ST2157

Thương hiệu: Sino

25,500
Có sẵn
5

Sino Đế âm sắt loại nông dùng cho mặt vuông

Mã sản phẩm: S157L

Thương hiệu: Sino

12,200
Có sẵn
6

Sino Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật

Mã sản phẩm: S157RH

Thương hiệu: Sino

10,800
Có sẵn
7

Sino Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt vuông

Mã sản phẩm: S157S

Thương hiệu: Sino

12,200
Có sẵn
8

Sino Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt át HA, HB

Mã sản phẩm: S2157HAHB

Thương hiệu: Sino

4,250
Có sẵn
9

Sino Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật

Mã sản phẩm: S2157

Thương hiệu: Sino

4,250
Có sẵn
10

Sino Đế âm tự chống cháy loại đặc chủng dùng cho các mặt ổ cắm hình chữ nhật

Mã sản phẩm: S2157R

Thương hiệu: Sino

4,600
Có sẵn
11

Sino Đế âm tự chống cháy loại sâu dùng cho mặt chữ nhật

Mã sản phẩm: S2157H

Thương hiệu: Sino

6,050
Có sẵn
12

Sino Đế nổi nhựa chữ nhật cao dùng cho S18

Mã sản phẩm: CK157RH

Thương hiệu: Sino

5,500
Có sẵn
13

Sino Đế nổi nhựa chữ nhật mặt 4/6 mô đun

Mã sản phẩm: CK2158

Thương hiệu: Sino

17,600
Có sẵn
14

Sino Đế nổi nhựa chữ nhật thấp dùng cho S18

Mã sản phẩm: CK157RL

Thương hiệu: Sino

5,060
Có sẵn
15

Sino Đế nổi nhựa chữ nhật tự chống cháy loại cao

Mã sản phẩm: CK1578RH

Thương hiệu: Sino

6,320
Có sẵn
16

Sino Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN

Mã sản phẩm: ET238

Thương hiệu: Sino

41,800
Có sẵn
17

Sino Đế nổi nhựa dùng cho S9

Mã sản phẩm: CK157

Thương hiệu: Sino

6,000
Có sẵn
18

Sino Đế nổi nhựa hình chữ nhật mặt 4/6 modul

Mã sản phẩm: CK2157

Thương hiệu: Sino

12,800
Có sẵn
19

Sino Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho kiểu S18

Mã sản phẩm: CK157D

Thương hiệu: Sino

18,500
Có sẵn
20

Sino Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho S98

Mã sản phẩm: S238D

Thương hiệu: Sino

20,800
Có sẵn
21

Sino Đế nổi nhựa loại vuông dùng cho S98

Mã sản phẩm: S238

Thương hiệu: Sino

5,500
Có sẵn
22

Sino Đế nổi nhựa tự chống cháy loại thấp

Mã sản phẩm: CK1578RL

Thương hiệu: Sino

5,800
Có sẵn
23

Sino Đế ổ cắm sàn

Mã sản phẩm: DAS

Thương hiệu: Sino

66,000
Có sẵn
24

Sino Đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: S30NRD

Thương hiệu: Sino

16,500
Có sẵn
25

Sino Đèn báo đỏ A96

Mã sản phẩm: A96NRD

Thương hiệu: Sino

19,200
Có sẵn
26

Sino Đèn báo đỏ có dây đấu sẵn A96NRDW

Mã sản phẩm: A96NRDW

Thương hiệu: Sino

17,800
Có sẵn
27

Sino Đèn báo đỏ có dây đấu sẵn S30NRDW

Mã sản phẩm: S30NRDW

Thương hiệu: Sino

13,800
Có sẵn
28

Sino Đèn báo xanh

Mã sản phẩm: S30NGN

Thương hiệu: Sino

16,500
Có sẵn
29

Sino Đèn báo xanh A96

Mã sản phẩm: A96NGN

Thương hiệu: Sino

19,200
Có sẵn
30

Sino đèn báo xanh có dây đấu sẵn

Mã sản phẩm: S30NGNW

Thương hiệu: Sino

13,800
Có sẵn
31

Sino Đèn báo xanh có dây đấu sẵn A96NGNW

Mã sản phẩm: A96NGNW

Thương hiệu: Sino

17,800
Có sẵn
32

Sino Hạt cầu chì ống 10A

Mã sản phẩm: SSTD

Thương hiệu: Sino

30,200
Có sẵn
33

Sino Hạt cầu chì ống 10A có đèn báo

Mã sản phẩm: A96BTD

Thương hiệu: Sino

44,200
Có sẵn
34

Sino Hạt chiết áp đèn 1000VA

Mã sản phẩm: S1000VX

Thương hiệu: Sino

122,000
Có sẵn
35

Sino Hạt chiết áp đèn 1000VA A96

Mã sản phẩm: A961000VX

Thương hiệu: Sino

140,000
Có sẵn
36

Sino Hạt chiết áp đèn 500VA

Mã sản phẩm: S500VX

Thương hiệu: Sino

102,000
Có sẵn
37

Sino Hạt chiết áp đèn 500VA A96

Mã sản phẩm: A96500VX

Thương hiệu: Sino

116,500
Có sẵn
38

Sino Hạt chiết áp quạt 400VA

Mã sản phẩm: S400VX

Thương hiệu: Sino

102,000
Có sẵn
39

Sino Hạt chiết áp quạt 400VA A96400VX

Mã sản phẩm: A96400VX

Thương hiệu: Sino

123,600
Có sẵn
40

Sino Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt công tắc chữ nhật

Mã sản phẩm: S323V

Thương hiệu: Sino

94,200
Có sẵn
41

Sino Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt công tắc vuông

Mã sản phẩm: S223V

Thương hiệu: Sino

85,800
Có sẵn
42

Sino Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt ổ cắm chữ nhật

Mã sản phẩm: S323DV

Thương hiệu: Sino

104,000
Có sẵn
43

Sino Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt ổ cắm vuông

Mã sản phẩm: S223DV

Thương hiệu: Sino

94,600
Có sẵn
44

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S18C

Mã sản phẩm: S18CO+S2157

Thương hiệu: Sino

15,450
Có sẵn
45

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S66

Mã sản phẩm: S660+S3157L

Thương hiệu: Sino

32,120
Có sẵn
46

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S68

Mã sản phẩm: S680+S2157

Thương hiệu: Sino

31,750
Có sẵn
47

Sino Hộp nối dây dùng trong nội thật kiểu mặt SC

Mã sản phẩm: SCO+S2157

Thương hiệu: Sino

16,250
Có sẵn
48

Sino Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: ST121M

Thương hiệu: Sino

12,500
Có sẵn