Công tắc ổ cắm SINO

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino SC Công tắc 1 chiều cỡ lớn có đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: SCSNL

Thương hiệu: Sino

69,300
Có sẵn
2

Sino SC Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: SCSS

Thương hiệu: Sino

10,000
Có sẵn
3

Sino SC Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có dạ quang

Mã sản phẩm: SCSFS

Thương hiệu: Sino

17,500
Có sẵn
4

Sino SC Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có đèn báo

Mã sản phẩm: SCSNS

Thương hiệu: Sino

51,200
Có sẵn
5

Sino SC Công tắc 1 chiều cỡ trung

Mã sản phẩm: SCSM

Thương hiệu: Sino

10,500
Có sẵn
6

Sino SC Công tắc 1 chiều cỡ trung có dạ quang

Mã sản phẩm: SCSFM

Thương hiệu: Sino

18,000
Có sẵn
7

Sino SC Công tắc 1 chiều cỡ trung có đèn báo

Mã sản phẩm: SCSNM

Thương hiệu: Sino

52,500
Có sẵn
8

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ lớn

Mã sản phẩm: SCML

Thương hiệu: Sino

30,500
Có sẵn
9

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: SCMFL

Thương hiệu: Sino

34,000
Có sẵn
10

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo

Mã sản phẩm: SCMNL

Thương hiệu: Sino

116,000
Có sẵn
11

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: SCMS

Thương hiệu: Sino

21,800
Có sẵn
12

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có dạ quang

Mã sản phẩm: SCMFS

Thương hiệu: Sino

24,500
Có sẵn
13

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có đèn báo

Mã sản phẩm: SCMNS

Thương hiệu: Sino

85,800
Có sẵn
14

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ trung

Mã sản phẩm: SCMM

Thương hiệu: Sino

22,600
Có sẵn
15

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ trung có dạ quang

Mã sản phẩm: SCMFM

Thương hiệu: Sino

28,200
Có sẵn
16

Sino SC Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo

Mã sản phẩm: SCMNM

Thương hiệu: Sino

88,600
Có sẵn
17

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn

Mã sản phẩm: SCMD20L

Thương hiệu: Sino

51,800
Có sẵn
18

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: SCMD20FL

Thương hiệu: Sino

60,600
Có sẵn
19

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có đèn báo

Mã sản phẩm: SCMD20NL

Thương hiệu: Sino

72,200
Có sẵn
20

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: SCMD20S

Thương hiệu: Sino

39,500
Có sẵn
21

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có dạ quang

Mã sản phẩm: SCMD20FS

Thương hiệu: Sino

46,200
Có sẵn
22

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có đèn báo

Mã sản phẩm: SCMD20NS

Thương hiệu: Sino

54,500
Có sẵn
23

Sino SC Công tắc 2 cực 20A Cỡ trung

Mã sản phẩm: SCMD20M

Thương hiệu: Sino

39,800
Có sẵn
24

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có dạ quang

Mã sản phẩm: SCMD20FM

Thương hiệu: Sino

46,600
Có sẵn
25

Sino SC Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có đèn báo

Mã sản phẩm: SCMND20NM

Thương hiệu: Sino

55,000
Có sẵn
26

Sino SC Công tắc dùng thẻ từ có thời gian chậm

Mã sản phẩm: SC501

Thương hiệu: Sino

412,000
Có sẵn
27

Sino SC Công tắc kép cỡ trung 1 chiều

Mã sản phẩm: SCS2

Thương hiệu: Sino

42,000
Có sẵn
28

Sino SC Công tắc kép cỡ trung 1 chiều có dạ quang

Mã sản phẩm: SCS2F

Thương hiệu: Sino

73,500
Có sẵn
29

Sino SC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều

Mã sản phẩm: SCM2

Thương hiệu: Sino

78,000
Có sẵn
30

Sino SC Công tắc kép cỡ trung 2 chiều có dạ quang

Mã sản phẩm: SCM2F

Thương hiệu: Sino

130,000
Có sẵn
31

Sino SC Công tắc trung gian đa chiều

Mã sản phẩm: SC39MI

Thương hiệu: Sino

127,000
Có sẵn
32

Sino SC Đèn báo “Xin đừng quấy rầy”

Mã sản phẩm: SCNPD

Thương hiệu: Sino

88,000
Có sẵn
33

Sino SC Đèn báo “Xin vệ sinh phòng”

Mã sản phẩm: SCNPM

Thương hiệu: Sino

88,000
Có sẵn
34

Sino SC Đèn báo đỏ

Mã sản phẩm: SCNRD

Thương hiệu: Sino

13,000
Có sẵn
35

Sino SC Đèn báo xanh

Mã sản phẩm: SCNGN

Thương hiệu: Sino

13,000
Có sẵn
36

Sino SC Hạt cầu chì

Mã sản phẩm: SCBTD

Thương hiệu: Sino

13,000
Có sẵn
37

Sino SC Hạt chiết áp đèn 1000VA

Mã sản phẩm: SC1000VX

Thương hiệu: Sino

112,000
Có sẵn
38

Sino SC Hạt chiết áp đèn 500VA

Mã sản phẩm: SC500VX

Thương hiệu: Sino

93,800
Có sẵn
39

Sino SC Hạt chiết áp quạt 400VA

Mã sản phẩm: SC400VX

Thương hiệu: Sino

93,800
Có sẵn
40

Sino SC Mặt 1 module

Mã sản phẩm: SC1X

Thương hiệu: Sino

13,500
Có sẵn
41

Sino SC Mặt 1 module cỡ trung

Mã sản phẩm: SC1XM

Thương hiệu: Sino

13,500
Có sẵn
42

Sino SC Mặt 2 module

Mã sản phẩm: SC2X

Thương hiệu: Sino

13,500
Có sẵn
43

Sino SC Mặt 2 module dạng liền

Mã sản phẩm: SCXX

Thương hiệu: Sino

13,500
Có sẵn
44

Sino SC Mặt 3 module

Mã sản phẩm: SC3X

Thương hiệu: Sino

13,500
Có sẵn
45

Sino SC Mặt 4 module

Mã sản phẩm: SC4X

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
46

Sino SC Mặt 5 module

Mã sản phẩm: SC5X

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
47

Sino SC Mặt 6 module

Mã sản phẩm: SC6X

Thương hiệu: Sino

19,800
Có sẵn
48

Sino SC Mặt che trơn

Mã sản phẩm: SCO

Thương hiệu: Sino

13,500
Có sẵn