Công tắc ổ cắm SINO

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Sino S68G Mặt nhựa chứa 3 MCB kiểu M

Mã sản phẩm: S68G122M

Thương hiệu: Sino

27,500
Có sẵn
2

Sino S68G Ổ cắm “SCHUKO” 16A tiếp đất

Mã sản phẩm: S68G16

Thương hiệu: Sino

102,000
Có sẵn
3

Sino S68G Ổ cắm 2 chấu + 1 ổ 3 chấu

Mã sản phẩm: S68GU10US

Thương hiệu: Sino

135,000
Có sẵn
4

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu tròn có công tắc + đèn báo

Mã sản phẩm: S68G15SN

Thương hiệu: Sino

164,000
Có sẵn
5

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu tròn có đèn báo

Mã sản phẩm: S68G15N

Thương hiệu: Sino

150,000
Có sẵn
6

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu vuông có công tắc + đèn báo

Mã sản phẩm: S68G13SN

Thương hiệu: Sino

172,000
Có sẵn
7

Sino S68G Ổ cắm 3 chấu vuông có đèn báo

Mã sản phẩm: S68G13N

Thương hiệu: Sino

158,000
Có sẵn
8

Sino S68G Ổ cắm ba 2 chấu

Mã sản phẩm: S68GU3

Thương hiệu: Sino

110,000
Có sẵn
9

Sino S68G Ổ cắm dao cạo râu

Mã sản phẩm: S68G2727

Thương hiệu: Sino

1,282,000
Có sẵn
10

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che

Mã sản phẩm: S68GUAM

Thương hiệu: Sino

87,000
Có sẵn
11

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S68GUAMX

Thương hiệu: Sino

100,000
Có sẵn
12

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che + 1 lỗ loại dọc

Mã sản phẩm: S68GUAMXV

Thương hiệu: Sino

100,000
Có sẵn
13

Sino S68G Ổ cắm đa năng có màn che loại dọc

Mã sản phẩm: S68GUAMV

Thương hiệu: Sino

87,000
Có sẵn
14

Sino S68G Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi

Mã sản phẩm: S68G32RJ

Thương hiệu: Sino

113,000
Có sẵn
15

Sino S68G Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đơn

Mã sản phẩm: S68G31RJ

Thương hiệu: Sino

73,800
Có sẵn
16

Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu

Mã sản phẩm: S68GU2

Thương hiệu: Sino

82,500
Có sẵn
17

Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S68GU2X

Thương hiệu: Sino

96,500
Có sẵn
18

Sino S68G Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S68GU2XX

Thương hiệu: Sino

96,500
Có sẵn
19

Sino S68G Ổ cắm đôi 3 chấu

Mã sản phẩm: S68GUE2

Thương hiệu: Sino

117,000
Có sẵn
20

Sino S68G Ổ cắm đôi 3 chấu vuông có công tắc

Mã sản phẩm: S68G25S

Thương hiệu: Sino

387,000
Có sẵn
21

Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu

Mã sản phẩm: S68GU

Thương hiệu: Sino

49,500
Có sẵn
22

Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S68GUX

Thương hiệu: Sino

76,600
Có sẵn
23

Sino S68G Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S68GUXX

Thương hiệu: Sino

76,600
Có sẵn
24

Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu

Mã sản phẩm: S68GUE

Thương hiệu: Sino

87,000
Có sẵn
25

Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ

Mã sản phẩm: S68GUEX

Thương hiệu: Sino

100,000
Có sẵn
26

Sino S68G Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ

Mã sản phẩm: S68GUEXX

Thương hiệu: Sino

115,000
Có sẵn
27

Sino S68G Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi

Mã sản phẩm: S68G32RJ5E

Thương hiệu: Sino

160,000
Có sẵn
28

Sino S68G Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn

Mã sản phẩm: S68G31RJ5E

Thương hiệu: Sino

101,000
Có sẵn
29

Sino S68G Viền đơn

Mã sản phẩm: S68GXL

Thương hiệu: Sino

9,500
Có sẵn
30

Sino S68G Viền đơn loại dọc

Mã sản phẩm: S68GXLV

Thương hiệu: Sino

9,500
Có sẵn
31

Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S68DG3A

Thương hiệu: Sino

66,500
Có sẵn
32

Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: S68DG3

Thương hiệu: Sino

114,000
Có sẵn
33

Sino S68GD Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh

Mã sản phẩm: S68DGN3

Thương hiệu: Sino

137,000
Có sẵn
34

Sino S68GD Công tắc ba 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S68DGM3A

Thương hiệu: Sino

71,000
Có sẵn
35

Sino S68GD Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: S68DGM3

Thương hiệu: Sino

122,000
Có sẵn
36

Sino S68GD Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh

Mã sản phẩm: S68DGMN3

Thương hiệu: Sino

147,000
Có sẵn
37

Sino S68GD Công tắc bốn 1 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S68DG4A

Thương hiệu: Sino

92,800
Có sẵn
38

Sino S68GD Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: S68DG4

Thương hiệu: Sino

159,000
Có sẵn
39

Sino S68GD Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh

Mã sản phẩm: S68DGN4

Thương hiệu: Sino

191,000
Có sẵn
40

Sino S68GD Công tắc bốn 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S68DGM4A

Thương hiệu: Sino

96,800
Có sẵn
41

Sino S68GD Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: S68DGM4

Thương hiệu: Sino

166,000
Có sẵn
42

Sino S68GD Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh

Mã sản phẩm: S68DGMN4

Thương hiệu: Sino

199,000
Có sẵn
43

Sino S68GD Công tắc đôi 1 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S68DG2A

Thương hiệu: Sino

54,800
Có sẵn
44

Sino S68GD Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: S68DG2

Thương hiệu: Sino

93,800
Có sẵn
45

Sino S68GD Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn led xanh

Mã sản phẩm: S68DGN2

Thương hiệu: Sino

113,000
Có sẵn
46

Sino S68GD Công tắc đôi 2 chiều phím lớn

Mã sản phẩm: S68DGM2A

Thương hiệu: Sino

56,800
Có sẵn
47

Sino S68GD Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có dạ quang

Mã sản phẩm: S68DGM2

Thương hiệu: Sino

97,800
Có sẵn
48

Sino S68GD Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh

Mã sản phẩm: S68DGMN2

Thương hiệu: Sino

117,000
Có sẵn