Cáp trung thế cadivi

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×240-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×240-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS240-24kV

Thương hiệu: Cadivi

2,060,905
Có sẵn
2 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×25-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×25-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS25-24kV

Thương hiệu: Cadivi

465,080
Có sẵn
3 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×300-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×300-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS300-24kV

Thương hiệu: Cadivi

2,444,981
Có sẵn
4 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×35-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×35-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS35-24kV

Thương hiệu: Cadivi

538,538
Có sẵn
5 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×400-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×400-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS400-24kV

Thương hiệu: Cadivi

2,863,399
Có sẵn
6 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×50-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×50-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS50-24kV

Thương hiệu: Cadivi

633,556
Có sẵn
7 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×70-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×70-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS70-24kV

Thương hiệu: Cadivi

780,934
Có sẵn
8 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×95-12/20(24) kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×95-12/20(24) kV

Mã sản phẩm: CV-CXVSS95-24kV

Thương hiệu: Cadivi

999,845
Có sẵn