Cáp nhôm cadisun

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

276,906
Có sẵn
2

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

102,401
Có sẵn
3

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×500-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

326,909
Có sẵn
4

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×630-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

384,268
Có sẵn
5

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

116,184
Có sẵn
6

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×800-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

458,510
Có sẵn
7

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT1x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

131,935
Có sẵn
8

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

187,861
Có sẵn
9

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×150-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

226,651
Có sẵn
10

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×185-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

244,826
Có sẵn
11

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×240-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

272,477
Có sẵn
12

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×300-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

300,013
Có sẵn
13

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

137,648
Có sẵn
14

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

365,400
Có sẵn
15

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

145,306
Có sẵn
16

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×500-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

416,910
Có sẵn
17

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×630-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

514,081
Có sẵn
18

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

160,433
Có sẵn
19

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×800-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

585,918
Có sẵn
20

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCW1x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

173,959
Có sẵn
21

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

451,001
Có sẵn
22

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×150-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

507,703
Có sẵn
23

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×185-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

567,322
Có sẵn
24

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×240-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

706,502
Có sẵn
25

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×300-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

798,231
Có sẵn
26

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

294,144
Có sẵn
27

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

933,174
Có sẵn
28

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

318,428
Có sẵn
29

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

361,563
Có sẵn
30

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-ADCT3x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

408,593
Có sẵn
31

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

586,768
Có sẵn
32

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×150-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

645,560
Có sẵn
33

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×185-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

709,128
Có sẵn
34

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×240-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

813,828
Có sẵn
35

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×300-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

909,790
Có sẵn
36

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

365,033
Có sẵn
37

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,057,158
Có sẵn
38

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

394,129
Có sẵn
39

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

441,817
Có sẵn
40

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-ASCT3x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

494,976
Có sẵn
41

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASX120/19-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

55,398
Có sẵn
42

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASX120/19-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

60,396
Có sẵn
43

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASX120/19-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

65,238
Có sẵn
44

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASX120/19-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

72,284
Có sẵn
45

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASX120/27-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

57,678
Có sẵn
46

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASX120/27-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

62,934
Có sẵn
47

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASX120/27-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

67,439
Có sẵn
48

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASX120/27-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

74,409
Có sẵn