Cáp nhôm cadisun

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×400-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

266,614
Có sẵn
2

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

70,474
Có sẵn
3

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×50-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

98,699
Có sẵn
4

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×500-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

269,068
Có sẵn
5

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×500-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

314,853
Có sẵn
6

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×630-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

318,822
Có sẵn
7

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×630-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

371,764
Có sẵn
8

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

81,891
Có sẵn
9

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×70-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

111,609
Có sẵn
10

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×800-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

388,525
Có sẵn
11

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×800-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

442,037
Có sẵn
12

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

95,069
Có sẵn
13

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×95-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT1x95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

126,975
Có sẵn
14

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

357,098
Có sẵn
15

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×150-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

400,022
Có sẵn
16

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×185-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

455,427
Có sẵn
17

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×240-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

543,924
Có sẵn
18

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×300-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

621,463
Có sẵn
19

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

217,817
Có sẵn
20

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

741,404
Có sẵn
21

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

239,411
Có sẵn
22

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

277,025
Có sẵn
23

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCT3x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

318,745
Có sẵn
24

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

141,558
Có sẵn
25

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×150-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

179,321
Có sẵn
26

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×185-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

194,977
Có sẵn
27

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×240-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

220,322
Có sẵn
28

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×300-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

243,571
Có sẵn
29

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

102,340
Có sẵn
30

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

306,979
Có sẵn
31

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

108,034
Có sẵn
32

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×50-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

133,927
Có sẵn
33

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×500-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

350,387
Có sẵn
34

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×630-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

440,592
Có sẵn
35

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

119,040
Có sẵn
36

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×70-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

146,156
Có sẵn
37

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×800-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

509,779
Có sẵn
38

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-AXVCW1x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

131,291
Có sẵn
39

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×120

Mã sản phẩm: CS-ABC2x120

Thương hiệu: Cadisun

77,630
Có sẵn
40

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×150

Mã sản phẩm: CS-ABC2x150

Thương hiệu: Cadisun

95,004
Có sẵn
41

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×16

Mã sản phẩm: CS-ABC2x16

Thương hiệu: Cadisun

13,721
Có sẵn
42

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×185

Mã sản phẩm: CS-ABC2x185

Thương hiệu: Cadisun

119,857
Có sẵn
43

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×240

Mã sản phẩm: CS-ABC2x240

Thương hiệu: Cadisun

151,420
Có sẵn
44

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×25

Mã sản phẩm: CS-ABC2x25

Thương hiệu: Cadisun

19,447
Có sẵn
45

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×35

Mã sản phẩm: CS-ABC2x35

Thương hiệu: Cadisun

24,685
Có sẵn
46

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×50

Mã sản phẩm: CS-ABC2x50

Thương hiệu: Cadisun

33,812
Có sẵn
47

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×70

Mã sản phẩm: CS-ABC2x70

Thương hiệu: Cadisun

46,969
Có sẵn
48

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×95

Mã sản phẩm: CS-ABC2x95

Thương hiệu: Cadisun

62,964
Có sẵn