Cáp đồng Cadivi

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadivi Cáp điện CXV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x1.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

4,443
Có sẵn
2

Cadivi Cáp điện CXV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x1.0-1kV

Thương hiệu: Cadivi

3,434
Có sẵn
3

Cadivi Cáp điện CXV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x10-1kV

Thương hiệu: Cadivi

21,175
Có sẵn
4

Cadivi Cáp điện CXV-120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

232,232
Có sẵn
5

Cadivi Cáp điện CXV-150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

277,123
Có sẵn
6

Cadivi Cáp điện CXV-16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

31,724
Có sẵn
7

Cadivi Cáp điện CXV-185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

345,114
Có sẵn
8

Cadivi Cáp điện CXV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

6,653
Có sẵn
9

Cadivi Cáp điện CXV-240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

451,374
Có sẵn
10

Cadivi Cáp điện CXV-25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

49,126
Có sẵn
11

Cadivi Cáp điện CXV-2×1.(2×7/0.425)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x1.0-1kV

Thương hiệu: Cadivi

9,671
Có sẵn
12

Cadivi Cáp điện CXV-2×1.5(2×7/0.52)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x1.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

11,943
Có sẵn
13

Cadivi Cáp điện CXV-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x10-1kV

Thương hiệu: Cadivi

48,741
Có sẵn
14

Cadivi Cáp điện CXV-2×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

486,409
Có sẵn
15

Cadivi Cáp điện CXV-2×150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

577,346
Có sẵn
16

Cadivi Cáp điện CXV-2×16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

72,919
Có sẵn
17

Cadivi Cáp điện CXV-2×185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

717,486
Có sẵn
18

Cadivi Cáp điện CXV-2×2.5(2×7/0.67)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

16,401
Có sẵn
19

Cadivi Cáp điện CXV-2×240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

936,859
Có sẵn
20

Cadivi Cáp điện CXV-2×25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

109,340
Có sẵn
21

Cadivi Cáp điện CXV-2×300-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,174,481
Có sẵn
22

Cadivi Cáp điện CXV-2×35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

146,762
Có sẵn
23

Cadivi Cáp điện CXV-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x4.0-1kV

Thương hiệu: Cadivi

23,408
Có sẵn
24

Cadivi Cáp điện CXV-2×400-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,495,879
Có sẵn
25

Cadivi Cáp điện CXV-2×50-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

195,426
Có sẵn
26

Cadivi Cáp điện CXV-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x6.0-1kV

Thương hiệu: Cadivi

31,801
Có sẵn
27

Cadivi Cáp điện CXV-2×70-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

273,119
Có sẵn
28

Cadivi Cáp điện CXV-2×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV2x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

372,680
Có sẵn
29

Cadivi Cáp điện CXV-300-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

565,565
Có sẵn
30

Cadivi Cáp điện CXV-35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV1x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

67,298
Có sẵn
31

Cadivi Cáp điện CXV-3×1.0(3×7/0.425)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x1.0-1kV

Thương hiệu: Cadivi

12,097
Có sẵn
32

Cadivi Cáp điện CXV-3×1.5(3×7/0.52)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x1.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

15,308
Có sẵn
33

Cadivi Cáp điện CXV-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x10-1kV

Thương hiệu: Cadivi

67,991
Có sẵn
34

Cadivi Cáp điện CXV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x10+1x6-1kV

Thương hiệu: Cadivi

80,773
Có sẵn
35

Cadivi Cáp điện CXV-3×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

709,016
Có sẵn
36

Cadivi Cáp điện CXV-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x120+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

845,845
Có sẵn
37

Cadivi Cáp điện CXV-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x120+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

899,052
Có sẵn
38

Cadivi Cáp điện CXV-3×150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

849,695
Có sẵn
39

Cadivi Cáp điện CXV-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x150+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,011,087
Có sẵn
40

Cadivi Cáp điện CXV-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x150+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,061,445
Có sẵn
41

Cadivi Cáp điện CXV-3×16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

102,718
Có sẵn
42

Cadivi Cáp điện CXV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x16+1x10-1kV

Thương hiệu: Cadivi

125,125
Có sẵn
43

Cadivi Cáp điện CXV-3×185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,059,751
Có sẵn
44

Cadivi Cáp điện CXV-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x185+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,325,940
Có sẵn
45

Cadivi Cáp điện CXV-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x185+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,241,933
Có sẵn
46

Cadivi Cáp điện CXV-3×2.5(3×7/0.67)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

21,637
Có sẵn
47

Cadivi Cáp điện CXV-3×240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,385,153
Có sẵn
48

Cadivi Cáp điện CXV-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CXV3x240+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,665,895
Có sẵn