Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp điện CXV 3×150

Mã sản phẩm: CS-CXV3x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,112,617
Có sẵn
2

Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×120

Mã sản phẩm: CS-CXV3x150+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,404,688
Có sẵn
3

Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×70

Mã sản phẩm: CS-CXV3x150+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,277,448
Có sẵn
4

Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×95

Mã sản phẩm: CS-CXV3x150+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,343,726
Có sẵn
5

Cadisun Cáp điện CXV 3×16

Mã sản phẩm: CS-CXV3x16-1kV

Thương hiệu: Cadisun

125,361
Có sẵn
6

Cadisun Cáp điện CXV 3×16+1×10

Mã sản phẩm: CS-CXV3x16+1x10-1kV

Thương hiệu: Cadisun

152,145
Có sẵn
7

Cadisun Cáp điện CXV 3×185

Mã sản phẩm: CS-CXV3x185-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,391,534
Có sẵn
8

Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×120

Mã sản phẩm: CS-CXV3x185+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,683,280
Có sẵn
9

Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×150

Mã sản phẩm: CS-CXV3x185+1x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,755,928
Có sẵn
10

Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×95

Mã sản phẩm: CS-CXV3x185+1x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,622,103
Có sẵn
11

Cadisun Cáp điện CXV 3×2.5

Mã sản phẩm: CS-CXV3x2.5v-1kV

Thương hiệu: Cadisun

25,561
Có sẵn
12

Cadisun Cáp điện CXV 3×2.5+1×1.5

Mã sản phẩm: CS-CXV3x2.5+1x1.5-1kV

Thương hiệu: Cadisun

29,972
Có sẵn
13

Cadisun Cáp điện CXV 3×240

Mã sản phẩm: CS-CXV3x240-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,814,890
Có sẵn
14

Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×120

Mã sản phẩm: CS-CXV3x240+1x120-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,104,445
Có sẵn
15

Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×150

Mã sản phẩm: CS-CXV3x240+1x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,177,247
Có sẵn
16

Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×185

Mã sản phẩm: CS-CXV3x240+1x185-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,270,208
Có sẵn
17

Cadisun Cáp điện CXV 3×25

Mã sản phẩm: CS-CXV3x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

193,732
Có sẵn
18

Cadisun Cáp điện CXV 3×25+1×16

Mã sản phẩm: CS-CXV3x25+1x16-1kV

Thương hiệu: Cadisun

233,049
Có sẵn
19

Cadisun Cáp điện CXV 3×300

Mã sản phẩm: CS-CXV3x300-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,270,416
Có sẵn
20

Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×150

Mã sản phẩm: CS-CXV3x300+1x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,628,022
Có sẵn
21

Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×185

Mã sản phẩm: CS-CXV3x300+1x185-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,723,990
Có sẵn
22

Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×240

Mã sản phẩm: CS-CXV3x300+1x240-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,864,761
Có sẵn
23

Cadisun Cáp điện CXV 3×35

Mã sản phẩm: CS-CXV3x35-1kV

Thương hiệu: Cadisun

267,651
Có sẵn
24

Cadisun Cáp điện CXV 3×35+1×16

Mã sản phẩm: CS-CXV3x35+1x16-1kV

Thương hiệu: Cadisun

307,515
Có sẵn
25

Cadisun Cáp điện CXV 3×35+1×25

Mã sản phẩm: CS-CXV3x35+1x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

330,124
Có sẵn
26

Cadisun Cáp điện CXV 3×4

Mã sản phẩm: CS-CXV3x4-1kV

Thương hiệu: Cadisun

37,265
Có sẵn
27

Cadisun Cáp điện CXV 3×4+1×2.5

Mã sản phẩm: CS-CXV3x4+1x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadisun

44,390
Có sẵn
28

Cadisun Cáp điện CXV 3×400

Mã sản phẩm: CS-CXV3x400-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,941,082
Có sẵn
29

Cadisun Cáp điện CXV 3×50

Mã sản phẩm: CS-CXV3x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

367,664
Có sẵn
30

Cadisun Cáp điện CXV 3×50+1×25

Mã sản phẩm: CS-CXV3x50+1x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

429,608
Có sẵn
31

Cadisun Cáp điện CXV 3×50+1×35

Mã sản phẩm: CS-CXV3x50+1x35-1kV

Thương hiệu: Cadisun

454,530
Có sẵn
32

Cadisun Cáp điện CXV 3×6

Mã sản phẩm: CS-CXV3x6-1kV

Thương hiệu: Cadisun

53,369
Có sẵn
33

Cadisun Cáp điện CXV 3×6+1×4

Mã sản phẩm: CS-CXV3x6+1x4-1kV

Thương hiệu: Cadisun

63,759
Có sẵn
34

Cadisun Cáp điện CXV 3×70

Mã sản phẩm: CS-CXV3x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

518,710
Có sẵn
35

Cadisun Cáp điện CXV 3×70+1×35

Mã sản phẩm: CS-CXV3x70+1x35-1kV

Thương hiệu: Cadisun

604,620
Có sẵn
36

Cadisun Cáp điện CXV 3×70+1×50

Mã sản phẩm: CS-CXV3x70+1x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

637,602
Có sẵn
37

Cadisun Cáp điện CXV 3×95

Mã sản phẩm: CS-CXV3x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

719,960
Có sẵn
38

Cadisun Cáp điện CXV 3×95+1×50

Mã sản phẩm: CS-CXV3x95+1x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

830,277
Có sẵn
39

Cadisun Cáp điện CXV 3×95+1×70

Mã sản phẩm: CS-CXV3x95+1x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

879,804
Có sẵn
40

Cadisun Cáp điện CXV 4×1.5

Mã sản phẩm: CS-CXV4x1.5-1kV

Thương hiệu: Cadisun

22,221
Có sẵn
41

Cadisun Cáp điện CXV 4×10

Mã sản phẩm: CS-CXV4x10-1kV

Thương hiệu: Cadisun

109,208
Có sẵn
42

Cadisun Cáp điện CXV 4×120

Mã sản phẩm: CS-CXV4x120-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,187,589
Có sẵn
43

Cadisun Cáp điện CXV 4×150

Mã sản phẩm: CS-CXV4x150-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,479,153
Có sẵn
44

Cadisun Cáp điện CXV 4×16

Mã sản phẩm: CS-CXV4x16-1kV

Thương hiệu: Cadisun

165,210
Có sẵn
45

Cadisun Cáp điện CXV 4×185

Mã sản phẩm: CS-CXV4x185-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,851,452
Có sẵn
46

Cadisun Cáp điện CXV 4×2.5

Mã sản phẩm: CS-CXV4x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadisun

33,160
Có sẵn
47

Cadisun Cáp điện CXV 4×240

Mã sản phẩm: CS-CXV4x240-1kV

Thương hiệu: Cadisun

2,416,125
Có sẵn
48

Cadisun Cáp điện CXV 4×25

Mã sản phẩm: CS-CXV4x25-1kV

Thương hiệu: Cadisun

255,560
Có sẵn