Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

208,459
Có sẵn
2

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×35-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

184,702
Có sẵn
3

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×400-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,184,372
Có sẵn
4

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×400-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,196,946
Có sẵn
5

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,210,878
Có sẵn
6

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×400-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,246,483
Có sẵn
7

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×400-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,261,854
Có sẵn
8

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×400-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,179,771
Có sẵn
9

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×50-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

226,757
Có sẵn
10

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×50-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

236,752
Có sẵn
11

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

246,238
Có sẵn
12

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×50-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

272,106
Có sẵn
13

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×50-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

280,907
Có sẵn
14

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×50-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

221,247
Có sẵn
15

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×500-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x500-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,449,606
Có sẵn
16

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×500-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x500-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,464,680
Có sẵn
17

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×500-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,483,441
Có sẵn
18

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×500-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x500-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,520,898
Có sẵn
19

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×500-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,534,546
Có sẵn
20

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×500-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x500-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,449,846
Có sẵn
21

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×630-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x630-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,829,832
Có sẵn
22

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×630-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x630-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,846,351
Có sẵn
23

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×630-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,865,288
Có sẵn
24

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×630-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x630-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,904,382
Có sẵn
25

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×630-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,917,732
Có sẵn
26

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×630-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x630-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,829,894
Có sẵn
27

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×70-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

280,715
Có sẵn
28

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×70-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

291,261
Có sẵn
29

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

302,734
Có sẵn
30

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×70-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

327,847
Có sẵn
31

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×70-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

337,230
Có sẵn
32

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×70-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

274,243
Có sẵn
33

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×800-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x800-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,278,394
Có sẵn
34

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×800-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x800-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,294,704
Có sẵn
35

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×800-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,314,351
Có sẵn
36

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×800-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x800-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,356,398
Có sẵn
37

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×800-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,371,683
Có sẵn
38

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×800-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x800-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,277,816
Có sẵn
39

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×95-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

351,441
Có sẵn
40

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×95-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

363,970
Có sẵn
41

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

373,256
Có sẵn
42

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×95-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

400,316
Có sẵn
43

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×95-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

409,495
Có sẵn
44

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×95-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

344,797
Có sẵn
45

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×10-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DSCT3x10-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

188,186
Có sẵn
46

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-12kV

Mã sản phẩm: CS-DSCT3x120-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,141,331
Có sẵn
47

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DSCT3x120-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,175,758
Có sẵn
48

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-DSCT3x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,212,852
Có sẵn