Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×800-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,190,826
Có sẵn
2

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×800-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x800-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,232,937
Có sẵn
3

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×800-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,250,471
Có sẵn
4

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×800-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x800-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,152,374
Có sẵn
5

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×95-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

311,084
Có sẵn
6

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×95-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

321,105
Có sẵn
7

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

332,572
Có sẵn
8

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×95-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

360,514
Có sẵn
9

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×95-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

371,678
Có sẵn
10

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×95-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACT1x95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

303,074
Có sẵn
11

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×10-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x10-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

118,828
Có sẵn
12

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×120-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x120-12kV

Thương hiệu: Cadisun

416,829
Có sẵn
13

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×120-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x120-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

428,434
Có sẵn
14

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×120-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

440,001
Có sẵn
15

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×120-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x120-36kV

Thương hiệu: Cadisun

466,163
Có sẵn
16

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×120-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

478,819
Có sẵn
17

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×120-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x120-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

409,122
Có sẵn
18

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×150-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x150-12kV

Thương hiệu: Cadisun

515,059
Có sẵn
19

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×150-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x150-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

527,782
Có sẵn
20

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×150-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

538,496
Có sẵn
21

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×150-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x150-36kV

Thương hiệu: Cadisun

568,444
Có sẵn
22

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×150-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

579,249
Có sẵn
23

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×150-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x150-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

506,341
Có sẵn
24

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×16-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x16-12kV

Thương hiệu: Cadisun

140,413
Có sẵn
25

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×16-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x16-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

135,882
Có sẵn
26

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×185-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x185-12kV

Thương hiệu: Cadisun

613,075
Có sẵn
27

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×185-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x185-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

626,348
Có sẵn
28

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×185-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

638,060
Có sẵn
29

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×185-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x185-36kV

Thương hiệu: Cadisun

669,388
Có sẵn
30

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×185-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

679,999
Có sẵn
31

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×185-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x185-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

606,866
Có sẵn
32

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×240-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x240-12kV

Thương hiệu: Cadisun

764,886
Có sẵn
33

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×240-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x240-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

776,584
Có sẵn
34

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×240-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

790,421
Có sẵn
35

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×240-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x240-36kV

Thương hiệu: Cadisun

822,435
Có sẵn
36

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×240-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

834,631
Có sẵn
37

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×240-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x240-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

758,316
Có sẵn
38

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×25-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x25-12kV

Thương hiệu: Cadisun

167,147
Có sẵn
39

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×25-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x25-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

175,207
Có sẵn
40

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×25-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x25-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

161,833
Có sẵn
41

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×300-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x300-12kV

Thương hiệu: Cadisun

924,578
Có sẵn
42

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×300-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x300-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

937,235
Có sẵn
43

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×300-24kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

952,635
Có sẵn
44

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×300-36kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x300-36kV

Thương hiệu: Cadisun

985,345
Có sẵn
45

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×300-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

997,362
Có sẵn
46

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×300-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x300-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

919,603
Có sẵn
47

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×35-12kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

189,984
Có sẵn
48

Cadisun Cáp trung thế DATA/CWS-W 1×35-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-DACW1x35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

200,290
Có sẵn