Các phương pháp bù công suất phản kháng


Phân loại các phương pháp bù công suất phản kháng (CSPK) thường được dùng trong nhà máy, xí nghiệp
Phân loại bù CSPK theo cấp điện áp

  • Bù phía trung áp : thường sử dụng khi dụng lượng tù lớn hơn 2000Kvar
  • Bù phía hạ áp : thường dùng với dung lượng bù nhỏ hơn 2000kvar

Phân loại bù CSPK theo vị trí lắp tụ bù

  • Bù CSPK tập trung : thường dùng cho hệ thống có tải thay đổi liên tục, tải đa dạng
  • Bù CSPK theo nhóm : thường dùng cho trường hợp tải tập trung ổn định theo nhóm
  • Bù CSPK riêng lẻ cho từng thiết bị : thường dùng cho thiết bị có công suất trung bình, lớn, hoạt động mang tải ổn định

Phân loại bù CSPK theo cách đóng cắt tụ bù

    • Bù nền (bù tĩnh): bù trực tiếp, thường dùng bù trước 1 phần công suất phản kháng mà không xảy ra dư công suất phản kháng
    • Bù ứng động (tự động điều chỉnh hệ số công suất phản kháng): dùng cho hệ thống thay đổi, cần đáp ứng nhanh

Xem ngay:bảng giá tụ bù nuintektụ bù samwha 

CÁC TIN KHÁC:
- Hướng dẫn chọn tiết diện dây dẫn phù hợp công suất sử dụng
- Hướng dẫn lựa chọn thanh cái, dây dẫn điện
- Tụ bù nền : ứng dụng và tính toán
- Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR60
- Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-18c
- Hướng dẫn cài đặt relay bảo vệ Mikro MU250
- Kích thước đồng thanh cái (busbar)
- Hướng dẫn chọn dây dẫn, thanh cái theo tiêu chuẩn IEC 60439
- Bù công suất phản kháng sẽ đem lại những ích lợi gì?
- Tính toán tụ bù trạm biến áp không tải
- Hệ số công suất là gì?
- Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù Mikro pfr96