Aptomat Ls

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat – 2P – 40A-6kA

Mã sản phẩm: BKN2P40A

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
2

Aptomat – 2P – 6A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB2P6A

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
3

Aptomat – 2P – 6A -6kA

Mã sản phẩm: BKN2P6A

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
4

Aptomat – 2P -100A -10kA

Mã sản phẩm: BKH2P100A

Thương hiệu: LS

463,000
Có sẵn
5

Aptomat – 2P -125A -10kA

Mã sản phẩm: BKH2P125A

Thương hiệu: LS

520,000
Có sẵn
6

Aptomat – 2P -63A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB2P63A

Thương hiệu: LS

280,000
Có sẵn
7

Aptomat – 2P -63A-6kA

Mã sản phẩm: BKN2P63A

Thương hiệu: LS

167,000
Có sẵn
8

Aptomat – 2P -80A -10kA

Mã sản phẩm: BKH2P80A

Thương hiệu: LS

463,000
Có sẵn
9

Aptomat – 2P- 50A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB2P50A

Thương hiệu: LS

280,000
Có sẵn
10

Aptomat – 2P- 50A-6kA

Mã sản phẩm: BKN2P50A

Thương hiệu: LS

167,000
Có sẵn
11

Aptomat – 3P – 10A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P10A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
12

Aptomat – 3P – 10A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P10A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
13

Aptomat – 3P – 16A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P16A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
14

Aptomat – 3P – 16A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P16A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
15

Aptomat – 3P – 20A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P20A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
16

Aptomat – 3P – 20A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P20A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
17

Aptomat – 3P – 25A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P25A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
18

Aptomat – 3P – 25A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P25A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
19

Aptomat – 3P – 32A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P32A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
20

Aptomat – 3P – 32A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P32A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
21

Aptomat – 3P – 40A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P40A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
22

Aptomat – 3P – 40A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P40A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
23

Aptomat – 3P – 6A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P6A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
24

Aptomat – 3P – 6A -6kA

Mã sản phẩm: BKN3P6A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
25

Aptomat – 3P -100A -10kA

Mã sản phẩm: BKH3P100A

Thương hiệu: LS

735,000
Có sẵn
26

Aptomat – 3P -125A -10kA

Mã sản phẩm: BKH3P125A

Thương hiệu: LS

810,000
Có sẵn
27

Aptomat – 3P -63A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P63A

Thương hiệu: LS

480,000
Có sẵn
28

Aptomat – 3P -63A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P63A

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
29

Aptomat – 3P -80A -10kA

Mã sản phẩm: BKH3P80A

Thương hiệu: LS

735,000
Có sẵn
30

Aptomat – 3P- 50A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P50A

Thương hiệu: LS

480,000
Có sẵn
31

Aptomat – 3P- 50A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P50A

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
32

Aptomat -4P – 100A -10kA

Mã sản phẩm: BKH4P100A

Thương hiệu: LS

950,000
Có sẵn
33

Aptomat -4P – 10A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P10A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
34

Aptomat -4P – 10A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P10A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
35

Aptomat -4P – 125A -10kA

Mã sản phẩm: BKH4P125A

Thương hiệu: LS

1,190,000
Có sẵn
36

Aptomat -4P – 16A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P16A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
37

Aptomat -4P – 16A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P16A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
38

Aptomat -4P – 20A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P20A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
39

Aptomat -4P – 20A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P20A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
40

Aptomat -4P – 25A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P25A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
41

Aptomat -4P – 25A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P25A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
42

Aptomat -4P – 32A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P32A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
43

Aptomat -4P – 32A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P32A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
44

Aptomat -4P – 40A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P40A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
45

Aptomat -4P – 40A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P40A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
46

Aptomat -4P – 50A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P50A

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn
47

Aptomat -4P – 50A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P50A

Thương hiệu: LS

468,000
Có sẵn
48

Aptomat -4P – 63A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P63A

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn