Aptomat Hyundai

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Hyundai Aptoamt tép 3P – 40A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD3P40A

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
2

Hyundai Aptoamt tép 3P – 50A-10kA

Mã sản phẩm: HIBD3PH50A

Thương hiệu: Hyundai

340,000
Có sẵn
3

Hyundai Aptoamt tép 3P – 50A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD3P50A

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
4

Hyundai Aptoamt tép 3P – 63A-10kA

Mã sản phẩm: HIBD3PH63A

Thương hiệu: Hyundai

340,000
Có sẵn
5

Hyundai Aptoamt tép 3P – 63A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD3P63A

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
6

Hyundai Aptoamt tép 3P – 6A-10kA

Mã sản phẩm: HIBD3PH6A

Thương hiệu: Hyundai

340,000
Có sẵn
7

Hyundai Aptoamt tép 3P – 6A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD3P6A

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
8

Hyundai Aptoamt tép 4P – 100A-10kA

Mã sản phẩm: HIBD4P100A

Thương hiệu: Hyundai

990,000
Có sẵn
9

Hyundai Aptoamt tép 4P – 10A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P10A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
10

Hyundai Aptoamt tép 4P – 125A-10kA

Mã sản phẩm: HIBD4P125A

Thương hiệu: Hyundai

990,000
Có sẵn
11

Hyundai Aptoamt tép 4P – 16A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P16A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
12

Hyundai Aptoamt tép 4P – 20A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P20A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
13

Hyundai Aptoamt tép 4P – 25A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P25A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
14

Hyundai Aptoamt tép 4P – 32A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P32A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
15

Hyundai Aptoamt tép 4P – 40A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P40A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
16

Hyundai Aptoamt tép 4P – 50A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P50A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
17

Hyundai Aptoamt tép 4P – 63A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P63A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
18

Hyundai Aptoamt tép 4P – 6A-6kA

Mã sản phẩm: HIBD4P6A

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
19

Hyundai Aptoamt tép 4P – 80A-10kA

Mã sản phẩm: HIBD4P80A

Thương hiệu: Hyundai

990,000
Có sẵn
20

Hyundai Aptomat 3P 1000A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Mã sản phẩm: UCB1000S

Thương hiệu: Hyundai

23,000,000
Có sẵn
21

Hyundai Aptomat 3P 100A 16kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM100E100A

Thương hiệu: Hyundai

900,000
Có sẵn
22

Hyundai Aptomat 3P 100A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM125E100A

Thương hiệu: Hyundai

935,000
Có sẵn
23

Hyundai Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM100H100A

Thương hiệu: Hyundai

950,000
Có sẵn
24

Hyundai Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt 125AF

Mã sản phẩm: HGM125S100A

Thương hiệu: Hyundai

950,000
Có sẵn
25

Hyundai Aptomat 3P 100A 30kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM100L100A

Thương hiệu: Hyundai

980,000
Có sẵn
26

Hyundai Aptomat 3P 100A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM125H100A

Thương hiệu: Hyundai

1,170,000
Có sẵn
27

Hyundai Aptomat 3P 1250A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Mã sản phẩm: UCB1250S

Thương hiệu: Hyundai

24,500,000
Có sẵn
28

Hyundai Aptomat 3P 125A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM125E125A

Thương hiệu: Hyundai

935,000
Có sẵn
29

Hyundai Aptomat 3P 125A 26kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM125S125A

Thương hiệu: Hyundai

950,000
Có sẵn
30

Hyundai Aptomat 3P 125A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM125H125A

Thương hiệu: Hyundai

1,170,000
Có sẵn
31

Hyundai Aptomat 3P 125A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250S125A

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
32

Hyundai Aptomat 3P 125A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250H125A

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
33

Hyundai Aptomat 3P 125A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250L125A

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
34

Hyundai Aptomat 3P 150A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250S150A

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
35

Hyundai Aptomat 3P 150A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250H150A

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
36

Hyundai Aptomat 3P 150A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250L150A

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
37

Hyundai Aptomat 3P 1600A 65kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Mã sản phẩm: UCB1600S

Thương hiệu: Hyundai

48,500,000
Có sẵn
38

Hyundai Aptomat 3P 16A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM50S16A

Thương hiệu: Hyundai

680,000
Có sẵn
39

Hyundai Aptomat 3P 16A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM50H16A

Thương hiệu: Hyundai

815,000
Có sẵn
40

Hyundai Aptomat 3P 175A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250S175A

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
41

Hyundai Aptomat 3P 175A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250H175A

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
42

Hyundai Aptomat 3P 175A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250L175A

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
43

Hyundai Aptomat 3P 200A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250S200A

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
44

Hyundai Aptomat 3P 200A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250H200A

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
45

Hyundai Aptomat 3P 200A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM250L200A

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
46

Hyundai Aptomat 3P 20A 16kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM50E20A

Thương hiệu: Hyundai

660,000
Có sẵn
47

Hyundai Aptomat 3P 20A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM50S20A

Thương hiệu: Hyundai

680,000
Có sẵn
48

Hyundai Aptomat 3P 20A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã sản phẩm: HGM50H20A

Thương hiệu: Hyundai

815,000
Có sẵn