Aptomat Hyundai

Aptomat Hyundai

Aptomat Hyundai


aptomat hyundai

Aptomat MCCB Hyundai


Mô tả sản phẩm Aptomat Hyudai

 

Thiết bị điện đóng cắt Hyundai do Hàn Quốc sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…

Các sản phẩm chính của thiết bị điện Hyundai gồm có thiết bị đóng cắt trung và hạ thế như :  Máy cắt chân không (VCB), Contactor chân không (VCS), Máy cắt không khí (ACB), Aptômát hạ thế (MCB, MCCB), Contactor , Relay nhiệt, Biến tần (Inverter), thiết bị điều khiển tự động (PLC)…

+ ACB  3 POLES, 4 POLE loại FIXED và DRAW OUT, từ 630A đến 6300A với các dòng cắt từ 65kA, 85kA, 100kA, 120kA

+ Phụ kiện ACB: Bộ bảo vệ thấp áp: Under Voltage Trip Device (UVT coil) (UVT+UDC): UVT Time Delay Controller, Khóa liên động (Mechanical Interlock): 2-way, 3-way dùng cho 2 hoặc 3 ACB

+ Aptomat loại 2 cực, 3 cực, 4 cực: (MCCB), Aptomat 3 pha loại chỉnh dòng, Trip relay.

+ ELCB và RCCB (chống rò điện) loại 2 pha 3 pha

+ Phụ kiện MCCB: Shunt Trip (SHT), Under Vol. Trip (UVT), Auxiliary switch (AX), Alarm switch (AL), AL/AX, Busbar

+ MCB (CB tép)  loại 1P, 2P, 3P, 4P từ 6A đến 125A với dòng cắt 6kA, 10kA

+ Khởi động từ 3 pha (contactor 3 Poles): từ 6A đến 800A

+ Rơ le nhiệt: từ (0.63 – 1.0)A cho đến 800A
 

Bảng giá Aptomat Hyundai


F APTOMAT CHỈNH DÒNG NHIỆT 3P   
HGM50E16A Aptomat 3P 16A 16kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50E20A Aptomat 3P 20A 16kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50E25A Aptomat 3P 25A 16kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50E32A Aptomat 3P 32A 16kA chỉnh dòng nhiệt        635,000
HGM50E40A Aptomat 3P 40A 16kA chỉnh dòng nhiệt        635,000
HGM50E3P50A         Aptomat 3P 50A 16kA chỉnh dòng nhiệt        635,000
HGM50S16A Aptomat 3P 16A 20kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50S20A Aptomat 3P 20A 20kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50S25A Aptomat 3P 25A 20kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50S32A Aptomat 3P 32A 20kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50S40A Aptomat 3P 40A 20kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50S50A Aptomat 3P 50A 20kA chỉnh dòng nhiệt        650,000
HGM50H16A Aptomat 3P 16A 38kA chỉnh dòng nhiệt        770,000
HGM50H20A Aptomat 3P 20A 38kA chỉnh dòng nhiệt        770,000
HGM50H25A Aptomat 3P 25A 38kA chỉnh dòng nhiệt        770,000
HGM50H32A Aptomat 3P 32A 38kA chỉnh dòng nhiệt        770,000
HGM50H40A Aptomat 3P 40A 38kA chỉnh dòng nhiệt        770,000
HGM50H50A Aptomat 3P 50A 38kA chỉnh dòng nhiệt        770,000
HGM100E63A           Aptomat 3P 63A 16kA chỉnh dòng nhiệt        840,000
HGM100E75A           Aptomat 3P 75A 16kA chỉnh dòng nhiệt        840,000
HGM100E100A         Aptomat 3P 100A 16kA chỉnh dòng nhiệt      840,000
HGM100H63A          Aptomat 3P 63A 26kA chỉnh dòng nhiệt        900,000
HGM100H75A          Aptomat 3P 75A 26kA chỉnh dòng nhiệt        900,000
HGM100H100A        Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt      900,000
HGM100L63A           Aptomat 3P 63A 30kA chỉnh dòng nhiệt        950,000
HGM100L75A           Aptomat 3P 75A 30kA chỉnh dòng nhiệt        950,000
HGM100L100A         Aptomat 3P 100A 30kA chỉnh dòng nhiệt      950,000
HGM125E75A           Aptomat 3P 75A 20kA chỉnh dòng nhiệt        870,000
HGM125E100A         Aptomat 3P 100A 20kA chỉnh dòng nhiệt      870,000
HGM125E125A         Aptomat 3P 125A 20kA chỉnh dòng nhiệt      870,000
HGM125S75A           Aptomat 3P 75A 26kA chỉnh dòng nhiệt        920,000
HGM125S100A         Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt      920,000
HGM125S125A         Aptomat 3P 125A 26kA chỉnh dòng nhiệt      920,000
HGM125H75A          Aptomat 3P 75A 38kA chỉnh dòng nhiệt        1,090,000
HGM125H100A        Aptomat 3P 100A 38kA chỉnh dòng nhiệt      1,090,000
HGM125H125A        Aptomat 3P 125A 38kA chỉnh dòng nhiệt      1,090,000
HGM250S125A             Aptomat 3P 125A-26kA - chỉnh dòng nhiệt           1,650,000
HGM250S150A             Aptomat 3P 150A-26kA - chỉnh dòng nhiệt           1,650,000
HGM250S175A             Aptomat 3P 175A-26kA - chỉnh dòng nhiệt           1,650,000
HGM250S200A             Aptomat 3P 200A-26kA - chỉnh dòng nhiệt           1,650,000
HGM250S225A             Aptomat 3P 225A-26kA - chỉnh dòng nhiệt           1,650,000
HGM250S250A             Aptomat 3P 250A-26kA - chỉnh dòng nhiệt           1,650,000
HGM250H125A            Aptomat 3P 125A-38kA - chỉnh dòng nhiệt           1,800,000
HGM250H150A            Aptomat 3P 150A-38kA - chỉnh dòng nhiệt           1,800,000
HGM250H175A            Aptomat 3P 175A-38kA - chỉnh dòng nhiệt           1,800,000
HGM250H200A            Aptomat 3P 200A-38kA - chỉnh dòng nhiệt           1,800,000
HGM250H225A            Aptomat 3P 225A-38kA - chỉnh dòng nhiệt           1,800,000
HGM250H250A            Aptomat 3P 250A-38kA - chỉnh dòng nhiệt           1,800,000
HGM250L125A             Aptomat 3P 125A-55kA - chỉnh dòng nhiệt           2,070,000
HGM250L150A             Aptomat 3P 150A-55kA - chỉnh dòng nhiệt           2,070,000
HGM250L175A             Aptomat 3P 175A-55kA - chỉnh dòng nhiệt           2,070,000
HGM250L200A             Aptomat 3P 200A-55kA - chỉnh dòng nhiệt           2,070,000
HGM250L225A             Aptomat 3P 225A-55kA - chỉnh dòng nhiệt           2,070,000
HGM250L250A             Aptomat 3P 250A-55kA - chỉnh dòng nhiệt           2,070,000
HGM400E250A             Aptomat 3P 250A-45kA - chỉnh dòng nhiệt           4,050,000
HGM400E300A             Aptomat 3P 300A-45kA - chỉnh dòng nhiệt           4,050,000
HGM400E350A             Aptomat 3P 350A-45kA - chỉnh dòng nhiệt           4,050,000
HGM400E400A             Aptomat 3P 400A-45kA - chỉnh dòng nhiệt           4,050,000
HGM400S250A             Aptomat 3P 250A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           4,400,000
HGM400S300A             Aptomat 3P 300A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           4,400,000
HGM400S350A             Aptomat 3P 350A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           4,400,000
HGM400S400A             Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           4,400,000
HGM400H250A            Aptomat 3P 250A-85kA - chỉnh dòng nhiệt           4,600,000
HGM400H300A            Aptomat 3P 300A-85kA - chỉnh dòng nhiệt           4,600,000
HGM400H350A            Aptomat 3P 350A-85kA - chỉnh dòng nhiệt           4,600,000
HGM400H400A            Aptomat 3P 400A-85kA - chỉnh dòng nhiệt           4,600,000
HGM630E500A             Aptomat 3P 500A-45kA - chỉnh dòng nhiệt           8,050,000
HGM630E630A             Aptomat 3P 630A-45kA - chỉnh dòng nhiệt           8,050,000
HGM630S500A             Aptomat 3P 500A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           9,500,000
HGM630S630A             Aptomat 3P 630A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           9,500,000
HGM630H500A            Aptomat 3P 500A-85kA - chỉnh dòng nhiệt           9,600,000
HGM630H630A            Aptomat 3P 630A-85kA - chỉnh dòng nhiệt           9,600,000
HGM800S700A             Aptomat 3P 700A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           9,600,000
HGM800S800A             Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng nhiệt           9,600,000
HGM800H700A            Aptomat 3P 700A-85kA - chỉnh dòng nhiệt           10,200,000
HGM800H800A            Aptomat 3P 8000A-85kA - chỉnh dòng nhiệt         10,200,000
            F APTOMAT CHỈNH DÒNG         
UCB250S125F               Aptomat 3P 125A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     2,100,000
UCB250S150F               Aptomat 3P 150A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     2,100,000
UCB250S175F               Aptomat 3P 175A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     2,100,000
UCB250S200F               Aptomat 3P 200A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     2,100,000
UCB250S225F               Aptomat 3P 225A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     2,100,000
UCB250S250F               Aptomat 3P 250A-35kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     2,100,000
UCB400R250F               Aptomat 3P 250A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,300,000
UCB400R300F               Aptomat 3P 300A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,300,000
UCB400R350F               Aptomat 3P 350A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,300,000
UCB400R400F               Aptomat 3P 400A-30kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,300,000
UCB400S250F               Aptomat 3P 250A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,550,000
UCB400S300F               Aptomat 3P 300A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,550,000
UCB400S350F               Aptomat 3P 350A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,550,000
UCB400S400F               Aptomat 3P 400A-42kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,550,000
UCB400H250F              Aptomat 3P 300A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,600,000
UCB400H300F              Aptomat 3P 350A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,600,000
UCB400H350F              Aptomat 3P 400A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     4,600,000
UCB400H400F              Aptomat 3P 6300A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)   4,600,000
UCB630R500F               Aptomat 3P 500A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     8,300,000
UCB630R630F               Aptomat 3P 6300A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)   8,300,000
UCB630S500F               Aptomat 3P 500A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     9,500,000
UCB630S630F               Aptomat 3P 630A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     9,500,000
UCB630H630F              Aptomat 3P 500A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     9,600,000
UCB630H500F              Aptomat 3P 630A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     9,600,000
UCB800R800F               Aptomat 3P 800A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     8,500,000
UCB800R700F               Aptomat 3P 700A-45kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     8,500,000
UCB800S 3P 700F         Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     9,980,000
UCB800S 3P 800F         Aptomat 3P 800A-65kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     9,980,000
UCB800H 3P 700F        Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     10,080,000
UCB800H 3P 800F        Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     10,080,000
HGM800S 3P 800F       Aptomat 3P 800A-85kA - chỉnh dòng ( 0.8 - 1)     9,600,000
 
UCB1000S Aptomat 3P 1000A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 22,500,000
UCB1250S Aptomat 3P 1250A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 24,500,000
UCB1600S Aptomat 3P 1600A 65kA Chỉnh dòng ( 0.5-1) 48,500,000

 
Aptomat Hyundai
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0936 66 44 22 Email: sale@etinco.vn
Catalogue Hyundai
Bảng giá Hyundai

Xem thêm:
aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai 2016, aptomat 3 pha 50a Hyundai, aptomat Hyundai 20a, aptomat Hyundai 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a Hyundai, aptomat Hyundai 30a, bảng giá relay nhiệt Hyundai, catalogue relay nhiệt Hyundai, relay nhiệt Hyundai, rơle nhiệt Hyundai gth 22, rơle nhiệt ls mt-32, thông số relay nhiệt Hyundai, Thiết bị điện Hyundai, thiết bị điện Hyundai , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2016 ,bảng giá thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện Hyundai hàn quốc , đại lý thiết bị điện Hyundai tại hà nội , giá thiết bị điện Hyundai , báo giá thiết bị điện Hyundai 2016 , thiết bị điện ls tại hà nội , catalogue thiết bị điện Hyundai , đại lý thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện công nghiệp Hyundai , thiết bị điện Hyundai, báo giá thiết bị điện Hyundai 2017 , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2017, bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai , thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2016, catalogue thiết bị đóng cắt Hyundai , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai mới nhất , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017 , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017