Aptomat cài LS

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat – 3P – 25A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P25A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
2

Aptomat – 3P – 25A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P25A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
3

Aptomat – 3P – 32A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P32A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
4

Aptomat – 3P – 32A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P32A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
5

Aptomat – 3P – 40A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P40A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
6

Aptomat – 3P – 40A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P40A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
7

Aptomat – 3P – 6A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P6A

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
8

Aptomat – 3P – 6A -6kA

Mã sản phẩm: BKN3P6A

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
9

Aptomat – 3P -100A -10kA

Mã sản phẩm: BKH3P100A

Thương hiệu: LS

735,000
Có sẵn
10

Aptomat – 3P -125A -10kA

Mã sản phẩm: BKH3P125A

Thương hiệu: LS

810,000
Có sẵn
11

Aptomat – 3P -63A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P63A

Thương hiệu: LS

480,000
Có sẵn
12

Aptomat – 3P -63A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P63A

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
13

Aptomat – 3P -80A -10kA

Mã sản phẩm: BKH3P80A

Thương hiệu: LS

735,000
Có sẵn
14

Aptomat – 3P- 50A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB3P50A

Thương hiệu: LS

480,000
Có sẵn
15

Aptomat – 3P- 50A-6kA

Mã sản phẩm: BKN3P50A

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
16

Aptomat -4P – 100A -10kA

Mã sản phẩm: BKH4P100A

Thương hiệu: LS

950,000
Có sẵn
17

Aptomat -4P – 10A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P10A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
18

Aptomat -4P – 10A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P10A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
19

Aptomat -4P – 125A -10kA

Mã sản phẩm: BKH4P125A

Thương hiệu: LS

1,190,000
Có sẵn
20

Aptomat -4P – 16A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P16A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
21

Aptomat -4P – 16A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P16A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
22

Aptomat -4P – 20A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P20A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
23

Aptomat -4P – 20A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P20A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
24

Aptomat -4P – 25A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P25A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
25

Aptomat -4P – 25A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P25A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
26

Aptomat -4P – 32A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P32A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
27

Aptomat -4P – 32A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P32A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
28

Aptomat -4P – 40A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P40A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
29

Aptomat -4P – 40A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P40A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
30

Aptomat -4P – 50A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P50A

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn
31

Aptomat -4P – 50A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P50A

Thương hiệu: LS

468,000
Có sẵn
32

Aptomat -4P – 63A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P63A

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn
33

Aptomat -4P – 63A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P63A

Thương hiệu: LS

468,000
Có sẵn
34

Aptomat -4P – 6A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P6A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
35

Aptomat -4P – 6A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P6A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
36

Aptomat -4P – 80A -10kA

Mã sản phẩm: BKH4P80A

Thương hiệu: LS

950,000
Có sẵn
37

MCCB Cài 2P -10A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3210AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
38

MCCB Cài 2P -10A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3210AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
39

MCCB Cài 2P -15A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3215AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
40

MCCB Cài 2P -15A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3215AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
41

MCCB Cài 2P -20A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3220AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
42

MCCB Cài 2P -20A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3220AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
43

MCCB Cài 2P -30A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3230AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
44

MCCB Cài 2P -30A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3230AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
45

MCCB Cài 2P -6A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS326AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
46

MCCB Cài 2P -6A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS326AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn