Aptomat Tép Hyundai

Aptomat Tép Hyundai

aptomat tep hyundai, MCB Hyundai

Aptomat Tép Hyundai
 

Thông số kỹ thuật Aptomat tép Hyundai

 
Aptomat là thiết bị hạ thế ( Uđm < 1kV) dùng để bảo vệ mạch điện ( khi có sự cố: quá tải, ngắn mạch, thấp điện áp,…) hoặc để đóng cắt không thường xuyên các mạch điện ở chế độ làm việc bình thường. Thường được sử dụng trong các mạng điện dân dụng, gia đình, mạng điện công nghiệp (các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất . . .). Thành phần chính của aptomat gồm có: hệ thống tiếp điểm, hệ thống dập hồ quang, cơ cấu truyền động đóng cắt aptomat, phần tử bảo vệ. Aptomat thường được phân loại theo số cực (1 cực, 2 cực, 3 cực, 4 cực) và phân loại theo chức năng làm việc (aptomat dòng điện cực đại: bảo vệ quá tải hoặc ngắn mạch, aptomat bảo vệ điện áp thấp : bảo vệ khi mạch sụt áp hoặc mất áp, aptomat dòng điện cực tiểu: bảo vệ máy phát khỏi chuyển sang chế độ động cơ khi nhiều máy phát làm việc song song,…. . .). Khi chọn Aptomat chúng ta thường chú ý các thông số kỹ thuật chính ( Điện áp định mức (Uđm-V), Dòng điện định mức (Iđm – A), Dòng cắt (Icu - kA) ( thường lấy tại U=380/415VAC ) ).
 
Loại
Fame
Mã hiệu
Type
Số cực Number of Poles (P) Dòng định mức
Rated Current(A)
Dòng cắt
Breaking Current (kA)
220V/240V 380V 400/460V
HiBD HiBD63 1, 2, 3 5, 6, 10, 15. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6kA 6kA 6kA
HiBD-N HiBD63-N 1, 2, 3 1+N, 3+N 5, 6, 10, 15. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6kA 6kA 6kA
  •  

Bảng giá aptomat tép Hyundai


HIBD1P6A         Aptoamt tép 1P - 6A-6kA   61,000
HIBD1P10A       Aptoamt tép 1P - 10A-6kA 61,000
HIBD1P16A       Aptoamt tép 1P - 16A-6kA 61,000
HIBD1P20A       Aptoamt tép 1P - 20A-6kA 61,000
HIBD1P25A       Aptoamt tép 1P - 25A-6kA 61,000
HIBD1P32A       Aptoamt tép 1P - 32A-6kA 61,000
HIBD1P40A       Aptoamt tép 1P -  40A-6kA            61,000
HIBD1P50A       Aptoamt tép 1P - 50A-6kA 61,000
HIBD1P63A       Aptoamt tép 1P - 63A-6kA 61,000
HIBD2P6A         Aptoamt tép 2P - 6A-6kA   135,000
HIBD2P10A       Aptoamt tép 2P - 10A-6kA 135,000
HIBD2P16A       Aptoamt tép 2P - 16A-6kA 135,000
HIBD2P20A       Aptoamt tép 2P - 20A-6kA 135,000
HIBD2P25A       Aptoamt tép 2P - 25A-6kA 135,000
HIBD2P32A       Aptoamt tép 2P - 32A-6kA 135,000
HIBD2P40A       Aptoamt tép 2P - 40A-6kA 135,000
HIBD2P50A       Aptoamt tép 2P - 50A-6kA 135,000
HIBD2P63A       Aptoamt tép 2P - 63A-6kA 135,000
HIBD3P6A         Aptoamt tép 3P - 6A-6kA   220,000
HIBD3P10A       Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 220,000
HIBD3P16A       Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 220,000
HIBD3P20A       Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 220,000
HIBD3P25A       Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 220,000
HIBD3P32A       Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 220,000
HIBD3P40A       Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 220,000
HIBD3P50A       Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 220,000
HIBD3P63A       Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 220,000
HIBD4P6A         Aptoamt tép 3P - 6A-6kA   360,000
HIBD4P10A       Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 360,000
HIBD4P16A       Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 360,000
HIBD4P20A       Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 360,000
HIBD4P25A       Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 360,000
HIBD4P32A       Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 360,000
HIBD4P40A       Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 360,000
HIBD4P50A       Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 360,000
HIBD4P63A       Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 360,000
HIBD1PN6A      Aptoamt tép 1P - 6A-6kA   135,000
HIBD1PN10A                Aptoamt tép 1P - 10A-6kA 135,000
HIBD1PN16A                Aptoamt tép 1P - 16A-6kA 135,000
HIBD1PN20A                Aptoamt tép 1P - 20A-6kA 135,000
HIBD1PN25A                Aptoamt tép 1P - 25A-6kA 135,000
HIBD1PN32A                Aptoamt tép 1P - 32A-6kA 135,000
HIBD1PN40A                Aptoamt tép 1P -  40A-6kA            135,000
HIBD1PN50A                Aptoamt tép 1P - 50A-6kA 135,000
HIBD1PN63A                Aptoamt tép 1P - 63A-6kA 135,000
HIBD3PN6A      Aptoamt tép 3P - 6A-6kA   360,000
HIBD3PN10A                Aptoamt tép 3P - 10A-6kA 360,000
HIBD3PN16A                Aptoamt tép 3P - 16A-6kA 360,000
HIBD3PN20A                Aptoamt tép 3P - 20A-6kA 360,000
HIBD3PN25A                Aptoamt tép 3P - 25A-6kA 360,000
HIBD3PN32A                Aptoamt tép 3P - 32A-6kA 360,000
HIBD3PN40A                Aptoamt tép 3P - 40A-6kA 360,000
HIBD3PN50A                Aptoamt tép 3P - 50A-6kA 360,000
HIBD3PN63A                Aptoamt tép 3P - 63A-6kA 360,000
HIBD1PH6A      Aptoamt tép 1P - 6A-10kA 85,000
HIBD1PH10A                Aptoamt tép 1P - 10A-10kA           85,000
HIBD1PH16A                Aptoamt tép 1P - 16A-10kA           85,000
HIBD1PH20A                Aptoamt tép 1P - 20A-10kA           85,000
HIBD1PH25A                Aptoamt tép 1P - 25A-10kA           85,000
HIBD1PH32A                Aptoamt tép 1P - 32A-10kA           85,000
HIBD1PH40A                Aptoamt tép 1P -  40A-10kA          85,000
HIBD1PH50A                Aptoamt tép 1P - 50A-10kA           85,000
HIBD1PH63A                Aptoamt tép 1P - 63A-10kA           85,000
HIBD2PH6A      Aptoamt tép 2P - 6A-10kA 190,000
HIBD2PH10A                Aptoamt tép 2P - 10A-10kA           190,000
HIBD2PH16A                Aptoamt tép 2P - 16A-10kA           190,000
HIBD2PH20A                Aptoamt tép 2P - 20A-10kA           190,000
HIBD2PH25A                Aptoamt tép 2P - 25A-10kA           190,000
HIBD2PH32A                Aptoamt tép 2P - 32A-10kA           190,000
HIBD2PH40A                Aptoamt tép 2P -  40A-10kA          190,000
HIBD2PH50A                Aptoamt tép 2P- 50A-10kA            190,000
HIBD2PH63A                Aptoamt tép 2P - 63A-10kA           190,000
HIBD3PH6A     Aptoamt tép 3P - 6A-10kA 315,000
HIBD3PH10A                Aptoamt tép 3P - 10A-10kA           315,000
HIBD3PH16A                Aptoamt tép 3P - 16A-10kA           315,000
HIBD3PH20A                Aptoamt tép 3P - 20A-10kA           315,000
HIBD3PH25A                Aptoamt tép 3P - 25A-10kA           315,000
HIBD3PH32A                Aptoamt tép 3P - 32A-10kA           315,000
HIBD3PH40A                Aptoamt tép 3P - 40A-10kA           315,000
HIBD3PH50A                Aptoamt tép 3P - 50A-10kA           315,000
HIBD3PH63A                Aptoamt tép 3P - 50A-10kA           315,000
HIBD1P100A     Aptoamt tép 1P - 100A-10kA         165,000
HIBD1P125A     Aptoamt tép 1P - 125A-10kA         165,000
HIBD2P100A     Aptoamt tép 2P - 100A-10kA         365,000
HIBD2P125A     Aptoamt tép 2P - 125A-10kA         365,000
HIBD3P100A     Aptoamt tép 3P - 100A-10kA         595,000
HIBD3P125A     Aptoamt tép 3P - 125A-10kA         595,000
HIBD4P100A     Aptoamt tép 4P - 100A-10kA         990,000
HIB
Aptomat Hyundai
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0936 66 44 22 Email: sale@etinco.vn
Catalogue Hyundai
Bảng giá Hyundai

Xem thêm:
aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai 2016, aptomat 3 pha 50a Hyundai, aptomat Hyundai 20a, aptomat Hyundai 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a Hyundai, aptomat Hyundai 30a, bảng giá relay nhiệt Hyundai, catalogue relay nhiệt Hyundai, relay nhiệt Hyundai, rơle nhiệt Hyundai gth 22, rơle nhiệt ls mt-32, thông số relay nhiệt Hyundai, Thiết bị điện Hyundai, thiết bị điện Hyundai , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2016 ,bảng giá thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện Hyundai hàn quốc , đại lý thiết bị điện Hyundai tại hà nội , giá thiết bị điện Hyundai , báo giá thiết bị điện Hyundai 2016 , thiết bị điện ls tại hà nội , catalogue thiết bị điện Hyundai , đại lý thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện công nghiệp Hyundai , thiết bị điện Hyundai, báo giá thiết bị điện Hyundai 2017 , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2017, bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai , thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2016, catalogue thiết bị đóng cắt Hyundai , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai mới nhất , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017 , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017